Maskiningeniørar til Hardangerkontoret

Stillingsbeskrivelse

Norconsult Hardanger og Voss er eit kontor i vekst som utfører spanande og varierte oppdrag i eit godt arbeidsmiljø.

Me har stor pågang av tverrfaglege oppdrag i regionen. Desse vert ofte gjennomført i tett samarbeid med våre nabokontor i Region Vest og hovudkontor i Sandvika, eller med andre Norconsultkontor.

Norconsult Hardanger og Voss har 27 medarbeidarar, tverrfagleg samansett innanfor fagområda arkitektur, arealplanlegging, konstruksjonsteknikk, akustikk, byggeleiing, landmåling, elektro, kommunalteknikk, VA/VVS, geoteknikk og ingeniørgeologi.

I lang tid har me nytta maskinkompetanse frå andre Norconsult-kontor, men har no bestemt oss for å få på plass eit slagkraftig maskiningeniør-team lokalt i Odda.

Norconsult byr på varierte oppgåver som gjev gode høve for karriere i inn- og utland.

Me søkjer etter dyktige og kreative maskiningeniørar med fagleg engasjement og stor arbeidsglede.

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Mastergrad innan maskin/materialteknologi
 • Interesse for prosjektering og prosjektgjennomføring
 • Gode evner til både skriftleg og munnleg framstilling 
 • Gode evner til samspel og kommunikasjon med kundane
 • Vera open for eit breitt tverrfagleg samarbeid
 • Kjennskap til digitale verktøy (Bl.a Revit/AutoCad)
 • Vera positiv og kreativ 

Hos oss får du:

 • Gode løns- og arbeidsvilkår
 • Store faglege utfordringar der du kan utvikla deg gjennom spanande prosjekt saman med flinke kollegaer
 • Aktivt fagnettverk
 • Fokusering på kompetanse- og personalutvikling
 • Studieturar, ulike sosiale arrangement, firmahytter mm
 • Godt tverrfagleg arbeidsmiljø i flotte kontorlokaler i Odda sentrum

Søknad med CV, vitnemål, attestar og vedlegg skal sendast via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider www.norconsult.no.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Endre Lægreid
Kontorleder
Telefonnummer: 95758806

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 3800 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger