Maskiningeniør - Region Sør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.

Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanleggene gir maksimal verdi for Statkraft. 

Vi har et tverrfaglig ingeniørmiljø med oppmøtesteder i Sauda og på Dalen med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av vannkraftanlegg. Vi setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte kundens forventninger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og vi søker nå etter to medarbeidere for å styrke vår ekspertise. 

Med utgangspunkt i Dalen som oppmøtested, er arbeidsområdet for begge roller kraftanlegg i region Sør-Norge. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må også påregnes. Av personlige egenskapene forventer vi at du: 

 • Viser engasjement, tar initiativ, deler erfaring og søker kontinuerlig forbedring av eksisterende praksis
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør 
 • Er kundefokusert, løsningsorientert og fleksibel for varierende arbeidspådrag
 • Arbeider selvstendig, analytisk, strukturert og planmessig 

Din rolle:

 • Yte teknisk driftstøtte til kraftverksgrupper for preventivt og korrektivt vedlikehold 
 • Yte teknisk støtte til prosjekter for rehabilitering av vannkraftmaskiner og maskinteknisk utrustning 
 • Yte teknisk støtte til regionens VTA-funksjon slik at tilsyn, tilstandsvurdering og vedlikehold gjennomføres optimalt for ivaretagelse av sikkerheten ved vassdragsanleggene.

Din profil:

 • Høyere vannkraftteknisk maskinutdanning (bachelor/master)
 • God systemforståelse og innsikt i vannkraftproduksjon og reguleringsteknikk 
 • 5-10 års erfaring i kraftverksdrift av maskinteknisk utrustning
 • Erfaring fra konsulent-/leverandørbransjen er en fordel
 • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer og databasert vedlikeholdssystematikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende konsern
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Torbjørn Lyngestad
Telefonnummer: 918 40 564

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.