Maskiningeniør - Gaupne

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forretningsområdet Produksjon i Statkraft har ansvar for drift og vedlikehold av alle Statkraft sine vannkraft-, vindkraft- og fjernvarmeanlegg. Region Midt-Norge har ansvar for vann og vindkraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Anleggene blir driftet av fem kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontoret i Gaupne.

Denne stillingen vil være tilknyttet teknisk avdeling, som bidrar til vedlikehold, utvikling og driftsprosjekter til alle kraftverksgruppene. Oppmøtested for stillingen vil være i Gaupne eller Trondheim.

 Din rolle:

 • Bidra til et høyt HSSE fokus
 • Bidra med teknisk støtte for tilsyn, tilstandsvurdering og vedlikehold.
 • Lede eller delta i prosjekter i forbindelse med rehabilitering.
 • Bidra med generell driftsstøtte til ordinær drift og vedlikeholdsplanlegging av maskintekniske installasjoner.

 Din profil:

 • Høyere maskinteknisk utdanning (bachelor/master)
 • Erfaring og/eller kunnskap innen følgende fagområder er ønskelig; stålkonstruksjoner, turbinteknologi, hydraulikk og overflatebehandling.
 • Erfaring med prosjektleiing/prosjektering
 • Arbeider selvstendig, analytisk, strukturert og planmessig
 • Gode samarbeidsevner, kundefokusert og løsningsorientert
 • Fleksibel med tanke på reisevirksomhet, inneha sertifikat for personbil
 • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer og databasert vedlikeholdssystemer
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i hele organisasjonen. 

Statkraft tilbyr:

 • Fagleg og personleg utvikling
 • Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse og nyskaping
 • Mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar

Kontaktpersoner

Inge Hass
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 41518899
Robert Hjelmstad
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 92822215

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.