Marinbiolog

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivningsfirma som gjennomfører en rekke oppdrag hvor det er behov for marinbiologisk kompetanse. Vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse på miljø og naturmangfold og søker i den forbindelse etter en erfaren marinbiolog.

Vi er på jakt etter en erfaren person med gode samarbeidsevner som kan bidra med planleggingsoppgaver og prosjektering av tiltak i sjø. Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alt fra overordnet planlegging, kartlegging og konsekvensvurdering i tidlig fase til oppfølging av utslipps- og miljøkrav i gjennomførings- og driftsfase. Du vil jobbe i et variert fagmiljø med en rekke tilstøtende fagområder som marinbiologi, oseanografi, hydrologi, biologi, hydrogeologi, meteorologi - i tillegg til vannkjemi, jordkjemi, økotoksikologi/forurenset grunn, økologi og naturtypekartlegging. 

Stillingen tilhører vår Vann og miljø-avdeling som har ca 200 medarbeidere. Foretrukket kontorsted er Bergen, men andre kontorsteder kan også vurderes.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Miljørådgivning i tverrfaglige oppdrag
 • Effektvurdering av utslipp, inngrep og utfylling i sjø
 • Oppfølging av utslipp- og anleggsarbeid iht. miljøkrav
 • Resipientundersøkelser og miljøovervåkning
 • Klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften
 • Prøvetaking og risikovurdering av forurensede sedimenter og/eller biota 
 • Grunnlag for, og søknader for utslipp og tillatelse for tiltak
 • Kartlegging av marine naturtyper og biologisk mangfold i sjø (DN-19/NiN) 
 • Konsekvensutredninger (KU) og hensyn til marint miljø i planarbeid 

 Kvalifikasjoner: 

 • Mastergrad eller tilsvarende og 5 års relevant erfaring 
 • Spesialisering innen et eller flere av overnevnte arbeidsoppgaver
 • Erfaring i bruk av GIS eller tilsvarende verktøy er en fordel 
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende 
 • Positiv og engasjert 
 • Stå-på-vilje 
 • Positiv til å lære og ta i bruk nye metoder 
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert  

Vi tilbyr: 

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen 
 • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer    

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger