Måling av luftkvalitet og klimagasser

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I desember 2021 ble det klart at klimagassene karbondioksid, metan og lystgass på Svalbard og Birkenes hadde steget til nye rekordnivåer det foregående året (nilu.no/2021/11/klimagassnivaene-i-nord-hoyere-enn-det-globale-gjennomsnittet/). I januar 2022 senket Regjeringen grensene for hvor mye svevestøv som skal være tillatt i utelufta.

NILUs avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT) er med på å fremskaffe kvalitetssikrede data (nilu.no/2018/06/slik-males-luftkvaliteten-ved-verdens-ytterpunkter/) som gjør det mulig å fastslå at klimagassnivåene i atmosfæren stiger. Vårt arbeid bidrar også til at kommunene kan følge med på den lokale luftkvaliteten i byer og tettsteder, og sette inn tiltak når det trengs.

Nå trenger vi tre nye kollegaer som kan drifte og vedlikeholde instrumentene og feltstasjonene som inngår i de norske måleprogrammene for luftkvalitet og klimaparametere.

Forståelse av måleprinsippene er viktig, og vi søker derfor primært etter ingeniører med måleteknisk bakgrunn innen fysikk eller kjemi. Er du ingeniør med bakgrunn innen anvendt elektronikk er det også interessant.

NILU har eget instrumentlaboratorium og disponerer topp moderne instrumenter for måling og kalibrering. Du må regne med noe reising til målestasjoner i både inn- og utland (nilu.no/2016/06/overvaker-lufta-over-hele-landet/). I sammenheng med reising i Norge er det fint om du disponerer egen bil (da vil du motta godtgjørelse etter gjeldende regler). I tillegg har NILU to elbiler som kan benyttes.

PS: Benytt linkene i teksten til å lese artikler fra vår web-side som viser mer om vår virksomhet.

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med våre engasjerte forskere og NILUs oppdragsgivere skal du bidra til å hente inn luftkvalitetsdata som benyttes til NILUs forskningsprosjekter knyttet til klima, miljø og bærekraftige løsninger. I praksis vil du:

 • Klargjøre, installere og starte måleinstrumenter
 • Gjennomføre service, feilsøking, reparasjon og kalibrering av måleinstrumenter - både i felt og på laboratorium
 • Drifte og vedlikeholde målestasjoner i Norge og utlandet
 • Kvalitetskontrollere måledata
 • Faglig rådgiving mot kommuner og vegkontor innen måling av luftkvalitet
 • Drift av verktøy for datainnhenting og dataflyt 
 • Bidra til kvalitetsarbeidet i avdelingen

Personlige egenskaper og kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss engasjerte, positive, nysgjerrige og initiativrike kollegaer som ønsker å bidra både faglig og sosialt i vår avdeling og på NILU. Vi er altså på jakt etter den klassiske kombinasjonen av gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide selvstendig. Hvis du i tillegg generelt sett er praktisk anlagt og god til å holde flere baller i luften på en gang - da har du alle de egenskapene vi er på jakt etter. I tillegg må du ha:

 • Utdanning innen måleteknikk, fysikk, kjemi eller elektronikk
 • Erfaring fra drift av måleinstrumenter og feltstasjoner, gjerne for luftkvalitet
 • Erfaring fra kontroll av måledata og kvalitetssystemer
 • Datakunnskaper innen Office 365 og systemer for innsamling og bearbeiding av måledata
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Vi tilbyr

På NILU jobber vi for vår felles framtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell.

Samtidig tror vi på en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr fleksitid, hjemmekontoravtaler, sponset trening og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til
avdelingsdirektør Kjersti Tørnkvist, e-mail kjk@nilu.no, tlf: 95 17 94 84.

Kontaktpersoner

Kjersti Tørnkvist
Avdelingsdirektør
Mobil: 951 79 484

Hvem er Norsk institutt for luftforskning (NILU)?

NILU - Norsk institutt for luftforsknings største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt - og et trivelig arbeidsmiljø.

Vi forsker fra pol til pol - fra Zeppelin på Svalbard til Trollhaugen i Antarktis. Hvert år utfører NILU hundrevis av små og store forskningsoppdrag for både offentlige og private kunder, i Norge og internasjonalt.

NILU er en uavhengig forskningsstiftelse uten eiere som skal ta ut utbytte. I stedet går alt overskudd tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester. Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode - fordi kunnskap er til for å deles.

Vårt hovedkontor ligger på Kjeller, en kort togtur fra Oslo. Vi har også et kontor i Tromsø, noen få minutters gange fra sentrum.