Lyst til å være med på den teknologiske utviklingen av oppvekstsektoren for kommunene på øvre Romerike?

Tjenesteutvikling Oppvekst

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitale Gardermoen IS (DGI) er en fremtidsrettet bidragsyter i videreutvikling av eierkommunene.

Vårt mål er at kommunene til enhver tid har de beste digitale løsningene basert på behov og økonomiske rammer.

Det er etablert en ny enhet for fagløsninger og teknologi hos DGI, på vegne av kommunene. I den forbindelse søkes det etter sterk fagressurs innen oppvekstsektoren skole, barnehage, PPT, barnevern og kulturskole.

Stillingen er en del av et team og er en prosjektstilling ut 2019 (engasjement) med mulighet for fast ansettelse. Vi søker etter en kandidat som har evner og motivasjon til å jobbe sammen med andre mennesker i et utviklingsorientert miljø.

Stillingsinnhold og ansvar:

 • Strategisk kompetanse- og rådgivning på bruk av teknologi innen sektoren
 • Aktivt arbeid med forvaltning og videreutvikling av fagsystemene innen sektoren
 • Sikre at brukerne av systemene får tilstrekkelig opplæring
 • Fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og realisering av gevinster innen sektoren
 • Prosjektdeltagelse i prosjekter innen sektoren
 • Ivareta samarbeid og dialog mot interne og eksterne partnere og leverandører
 • Stillingen er utadrettet og du skal bruke mye tid ute med brukerne

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis lærerutdannet
 • God og oppdatert kompetanse innenfor området skole og oppvekst i kommunesektoren
 • God kjennskap til sektorens behov og se muligheter for å digitalisere tjenester innen oppvekstsektoren
 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre kompetansehevende tiltak
 • Høy digital kompetanse og systemforståelse. Gjerne med erfaring som systemansvarlig eller lignende
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Ønskede egenskaper:

 • Personlig engasjert i fagområdet
 • Initiativrik
 • Proaktiv
 • Strukturert
 • Samarbeids-, service- og løsningsorientert
 • Liker å arbeide i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • Inspirerende og godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

Kortfattet søknad merket "Forvaltning Skole og Oppvekst" med CV sendes på epost til: HR@dgi.no

Kontaktpersoner

Halvor Hoel
E-postadresse: halvor.hoel@dgi.no
Telefonnummer: +47 91 14 65 30

Hvem er Digitale Gardermoen IS?

Digitale Gardermoen IS (DGI) er et interkommunalt samarbeid med kommunene Eidsvoll, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker som eiere. Selskapet har ansvar for digitaliseringen av alle IKT-relaterte tjenester for de seks kommunene. 

DGI er sentralt lokalisert i Gardermoen Næringspark se mer på www.dgi.no