Lyst til å jobbe i en spennende og spenstig kommune?

Prosjektleder teknisk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sørreisa kommune skal i løpet av de nærmeste årene i gang med flere utbyggingsprosjekter.

Vi skal blant annet bygge ny skole i sentrum, rehabilitere og bygge ut barnehagesektoren, ombygging av kokkeskolen til bibliotek og andre tjenester, samt rehabilitere bassenget. Utbygging av vann- og avløpsnett.

Vi søker derfor etter prosjektleder!

Om stillingen - prosjektleder

Vi ønsker en medarbeider med erfaring fra prosjektledelse, helst innen bygg og anlegg evnt. vann/avløp.

Prosjektleder vil bli ansvarlig for gjennomføring av prosjekter ved å være med og utvikle, organisere, samt styre planlegging og gjennomføring.

Dette innebærer bl.a.at prosjektleder skal:

 • Gjennomføre mulighetsstudier og analyser som grunnlag for prioritering av prosjekter.
 • Ivareta den overordnede ledelsen av prosjektet gjennom alle faser.
 • Sørge for relevant brukermedvirkning gjennom alle prosjektfaser
 • Avklare utbyggingsomfang av og kvaliteter i prosjekter
 • Være med å avklare finansiering og planlegge fremdrift
 • Delta i anskaffelsesprosesser i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Kontrahere og styre rådgivere, entreprenører og leverandører mv.
 • Ivareta kostnads- og fremdriftsstyring

Stillingen rapporterer til enhetsleder teknisk. 

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning
 • Positivt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Lønn etter avtale

Vi ønsker en medarbeider som har

 • Relevant utdanning for stillingen
 • Erfaring fra prosjektstyring og prosjektledelse, helst innen bygg og anlegg evnt. vann /avløp
 • God kjennskap til lov om offentlig anskaffel
 • God kunnskap om økonomi og økonomioppfølging

Generell informasjon

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. God pensjonsordning.  Lønn etter avtale.  

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger  om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.  

Attester og vitnemål bes lagt ved søknaden, ev leveres senest i forbindelse med intervju. Søkere bes å oppgi minst to referanser. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk stillingen" 

Kontaktpersoner

Tor Langnes
Enhetsleder teknisk
Telefonnummer: (+47) 917 95 295

Hvem er Sørreisa kommune?

Lyst til å jobbe i en spenndende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 260 årsverk og et brutto driftsbudsjett på ca. kr. 280 mill.

Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider. 

Teknisk enhet omfatter byggesak, oppmåling, drift- og vedlikehold, planleggeing, landbruk, renhold og uteseksjon