Lyst til å arbeide med grensesnitt mellom tog og jernbaneinfrastruktur?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Da kan du bli en del av Bane NORs team for å håndtere slike spørsmål. Du vil bli en av 4 kollegaer som igjen inngår i en større teknologiavdeling som administrerer Bane NORs tekniske regelverk, internasjonal standardisering etc. innenfor ulike fagfelt. 

Arbeidsoppgaver

 • Være oppdatert ressursperson på regelverk, forskrifter, standarder og myndighetspraksis.
 • Revisjon av Bane NORs Teknisk regelverk og øvrige relevante regelverk / veiledninger.
 • Rådgivning og koordinering overfor produsenter, vedlikeholdsleverandører, togselskaper, andre myndighetsinstanser og aktører som representerer disse.
 • Administrere tilgangsbetingelser for rullende materiell og være koordinator i søknadsposesser ved behov for dispensasjon fra gjeldende regelverk.
 • Godkjenne tilgangsbetingelser for rullende materiell som benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastruktur.
 • Delta i samarbeidsfora nasjonalt og internasjonalt.             

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i teknologi. Erfaring med arbeidsoppgavene kan kompensere, men vi forutsetter formell ingeniørutdannelse.
 • Lokførerbakgrunn kan være interessant, men du må da score godt på øvrige egenskaper som beskrives.
 • Gode generelle datakunnskaper på brukernivå.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra jernbane og kjennskap til tysk er en fordel.

Personlige egenskaper

Hovedsakelig vil dine vurderinger være tilknyttet tekniske forhold, men du forstår behovet for samtidig å ivareta tekniske, økonomiske og trafikale behov i kombinasjon med forutsetninger for sikkerhet, samt opplevd behov hos brukere og driftspersonale. 

For å lykkes må du samarbeide med andre og forstå at dette av og til innebærer kompromiss, samtidig som du har et reflektert forhold til når det er nødvendig å være prinsipiell for å ivareta sammensatte behov som likebehandling og samsvar med relevant praksis og regelverk. Du må ha en analytisk legning hvor du mestrer å skaffe deg oversikt ved å innhente informasjon fra en rekke kilder samtidig som du klarer å avdekke når noe mangler og kommer fram til et konsistent resultat. Vi antar at du er noe detaljorientert, arbeider godt selvstendig, er selvgående og ivaretar framdrift i egne saker.  Du vektlegger å yte service overfor eksterne og ivareta andre avdelingers behov for faglige bidrag fra oss.  

Du må være lojal til Bane NORs retningslinjer og målsettinger (etikk, økonomi og miljø) og ønske å bidra positivt og inkluderende.   

Vi tilbyr

 • Forsikrings og pensjonsordning 
 • P.t. personalbillett på tog
 • Fleksitid
 • Kontorplass i Bane NORs helt nye hovedkontor i Schweigaards gt. 33, Oslo. 

Andre opplysninger

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner

Bjørn Ukkestad
Telefonnummer: 48944047

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon