Lundin Norway behøver flere flinke folk til Avdeling for Prosjektutvikling. Nå har vi ledig stilling som prosessingeniør

Prosessingeniør

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Videre jobber selskapet med å modne prosjektene Luno II, Rolvsnes og Alta som mulige utbygginger. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap. Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av omkring 360 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

«Prosjektutvikling» er ansvarlig for gjennomføring av Lundins studier og utbyggingsprosjekter fra konseptfasen (DG1) til overlevering til Drift (DG4). Enheten er i tillegg ansvarlig for oppfølging av partneropererte utbyggingsprosjekter, og deltar aktivt innen videreutvikling av nasjonale og internasjonale standarder, samt Forskning- og Utviklingsaktiviteter. 
 
I stillingen som prosessingeniør får du jobbe med prosess simuleringer og strømningberegninger av olje og gassanlegg. Du vil også bidra i pågående studier- og realiseringsprosjekter med oppfølging av våre leverandører innenfor prosessdisiplinen. 
 
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder 
 • Prosessberegninger av olje og gassanlegg: Statiske og dynamiske prosess simuleringer, samt strømningberegninger  av rørsystemer for  olje og gassanlegg ved bruk av annerkjente simuleringsverktøy 
 • Reservoar fluid karakterisering og PVT analyser 
 • Dimensjonering av rørsystemer og hovedutstyr 
 • Oppfølging av prosessarbeid utført av leverandører og studiekontraktører 
 
Kvalifikasjoner og egenskaper  
 • MSc prosess
 • 0 - 5 års erfaring som prosessingeniør
 • Generell kunnskap om utstyr og prosess-system design for subsea og topside prosesseringsanlegg
 
Vi tilbyr  
 • En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler  
Vi ser etter en person som er en god lagspiller og som kommuniserer godt. Er du i tillegg fleksibel, initiativrik og entusiastisk så kan det være deg vi ser etter.  

Kontaktpersoner

Bjørn Johnsen
Project Development Manager
Mobil: 917 28 796