Lufthavndirektør - Bergen lufthavn, Flesland

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som lufthavndirektør, er i dag en del av Avinors konsernledergruppe og rapporterer til konsernsjef.  

Lufthavndirektøren har resultatansvar for egen lufthavn, og skal gjennom sin ledergruppe levere på bedriftens felles målsetninger på alle definerte områder.   

Det er områdene sikkerhet- og kvalitet, økonomi, operativ drift og forretningsutvikling.   

 

Vi søker en tydelig og engasjerende leder, som kan skape engasjement både internt og eksternt. Lufthavndirektøren har totalansvar for utvikling av lufthavnen, og det innebærer bl.a omfattende kontakt med både næringsliv, øvrige myndigheter og andre samarbeidspartnere. Som lufthavndirektør skal du sikre god og stabil utvikling av lufthavnen, samtidig som sikkerhetskultur ivaretas og opprettholdes.   

Videre skal stillingen sikre en god operativ planlegging, kombinert med en fremtidsrettet og forretningsorientert utvikling og drift av lufthavnen.   

Stillingen skal også være en pådriver for konsernfellestankene, og aktivt støtte opp om konsernets strategier, mål og verdier (Åpen – Ansvarlig – Handlekraftig – Kundeorientert).   

Lufthavndirektøren er også medansvarlig for konsernets totale leveranser og resultat.   

 

Vi ønsker oss søkere som blir motivert av å utvikle strategier, som konkretiseres gjennom operativ handling. Videre ser vi etter løsningsorienterte personer som arbeider strukturert og målrettet, og som har evnen til å inspirere og motivere en organisasjon i stadig endring.  

Vi verdsetter humør, initiativ og handlekraft, og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.   

Avinors lederkrav (Rollemodell – Samhandler – Utvikler – Resultatskaper) skal ligge til grunn i utøvelsen av det praktiske lederskapet, og vi vil ha søkere med ledererfaring fra komplekse/større virksomheter.   

Det er også ønskelig med erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid.   

Det kreves høyskole- eller universitetseksamen, men søkere med dokumentert relevant erfaring kombinert med annen utdanning, vil også bli vurdert.   

 

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en dynamisk organisasjon, der du vil være sentral i videre utvikling og vekst. Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Gode personforsikringer og pensjonsbetingelser. Stillingen krever en del reising, og forutsetter sikkerhetsklarering iht. Sikkerhetsloven.   

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.   

Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.   

Kontaktpersoner

Bjørn Horne
Headvisor
Telefonnummer: 91161390
Else Ravndal
E-postadresse: else.ravndal@avinor.no
Telefonnummer: +4741239389
Jan Tveit
Headvisor
Telefonnummer: 97539990

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger