Lufthavnbetjent

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som lufthavnbetjent er en beredskapsstilling for brann- og redning, som også utfører relevante definerte plassoppgaver i sin tjeneste. Stillingen er skiftbasert og inngår i et fast vaktoppsett for beredskap. I hovedsak vil faste vakter være dagvakter på ukedager.  

Våre krav til den som tilsettes i stilling er følgende:

 • Helse som tilfredsstiller de medisinske krav til stillingen iht. DSB og gjeldende fysiske og medisinske krav for å kunne være en del av en pålagt røykdykkertjeneste. Fysiske og medisinske krav må bestås før tilsetting. 
 • Kandidaten må ha gode innarbeidede rutiner for trening i egen hverdag 
 • Relevant utdanning, videregående skole med fagopplæring eller relevant fagbrev som f.eks. mekaniker, anleggsmaskinfører.  
 • Førerkort klasse B og CE er en forutsetning for tilsetting 
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, evt. forplikte seg til å gjennomføre slik opplæring innen oppstart  
 • Godkjent røykdykkerkurs
 • Vedkommende som tilsettes må gjennomføre og bestå den opplæring som er nødvendig for å utføre plass, brann og redningstjeneste 
 • Inneha gode og tilfredsstillende norsk og engelsk kunnskaper  
 • Ha evne og vilje for å ha et utstrakt samarbeid – både internt på teamet og ved lufthavnen generelt 
 • Stillingen krever politiattest (UPA), og det er en forutsetning før tilsetting

For øvrig bør den som tilsettes inneha følgende kvalifikasjoner: 

 • Ha relevant praksis, gjerne i fra lufthavndrift eller brannvesen 
 • Relevant utdanning – Videregående skole med fagopplæring relatert denne type tjeneste 
 • Maskinførerbevis 
 • Førerkort klasse B, DE 
 • Ha gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy 

Opplæring:

 • Den som ansettes må avsette inntil 3 uker i starten av perioden til intern opplæring på lufthavnen.  

Søker må kunne identifisere seg med, og i praksis arbeide og opptre i tråd med Avinors verdikrav og forholde seg til vedtatte etiske retningslinjer. 

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.  

Kontaktpersoner

Bjørn Rasmussen Nygaard
Telefonnummer: +4792443926
Magne Bårdsen
Telefonnummer: +4792449659

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger