Lufthavnbetjent - vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Kirkenes lufthavn, i operativ avdeling, ved plass, brann og redning er det to ledige vikarstillinger som lufthavnbetjent.  

Lufthavnbetjentstillingen er en beredskapsstilling for brann- og redning, som også utfører relevante definerte plassoppgaver i tillegg til oppsatt beredskapstjeneste. Stillingen er døgnkontinuerlig (H24) og inngår i et fast vaktoppsett for beredskap.  

Krav til den som tilsettes i stilling er følgende:

 • Helse som tilfredsstiller de medisinske krav til stillingen iht. BSL og gjeldene fysiske og medisinske krav for å kunne være en del av en pålagt røykdykkertjeneste. Fysiske og medisinske krav må bestås før tilsetting
 • Kandidaten må være vant med trening og ha gode innarbeidede rutiner for trening i egen hverdag  
 • Relevant utdanning - videregående skole med fagopplæring relatert til den type tjeneste som beskrives  
 • Førerkort klasse CE er en forutsetning for tilsetting, dersom dette mangler må kandidat forplikte seg til å ta dette innen prøvetidens utløp. Det blir i så fall en bekostning kandidat må ta for egen regning  
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, evt. forplikte seg til å gjennomføre slik opplæring innen oppstart  
 • Vedkommende som tilsettes må gjennomføre og bestå den opplæring som er nødvendig for å utføre plass, brann og redningstjeneste  
 • Inneha gode og tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper  
 • Ha evne og vilje for å ha et utstrakt samarbeid, både internt i teamet og ved lufthavnen  

Kvalifikasjoner: 

 • Ha relevant praksis, gjerne i fra lufthavndrift eller i fra brannvesen  
 • Maskinkjørerbevis  
 • Ha gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy  
 • Bør ha relevant fagbrev 

Vi tilbyr:  

 • Et godt arbeidsmiljø  
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.  

Kandidaten må kunne identifisere seg med, og i praksis samarbeide og opptre i tråd med Avinors verdikrav og forholde seg til vedtatte etiske retningslinjer.  

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.  

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.  

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: driftssjef Lars Paulsen.  

Bli med å utvikle fremtidens luftfart.  

Kontaktpersoner

Lars Ståle Paulsen
Telefonnummer: +47 91 33 02 73

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger