Lufthavnbetjent brann - redning - sommervikariater

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling brann - redning ved Oslo lufthavn har ansvaret for brann og redningstjenesten ved lufthavnen samt brannforebyggende arbeid mot Avinors egne bygninger og terminal. Avdelingen har 54 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er å sørge for brann og redningstjenester i henhold til lover og forskrifter.   

Til brann- og beredskapsmessige utfordringer som Oslo lufthavn står overfor, har vi behov for lufthavnbetjenter i sommervikariater til seksjon Utrykning.  

Vi søker ansvarsbevisste personer med gode samarbeidsevner, som kan arbeide under press og i stressede situasjoner. 

Stillingene innebærer beredskap, utrykning i brann-/redningstjenesten, og deltakelse i brannforebyggende arbeid. Sommervikariatene har varighet fra 17.6 – 18.8.19. Opplæring/kurs vil gjennomføres på dagtid i forkant av perioden.

Arbeidsoppgaver: 

 • Utføre slukke- og redningstjeneste ved flybrann, bygningsbrann og ulykker 
 • Sjåfør på tyngre kjøretøyer 
 • Håndtere farlig gods og miljøhendelser 
 • Delta i brannforebyggende inspeksjoner/kontroller etter behov 
 • Utføre førstehjelp 
 • Gjennomføre brann- og redningsøvelser i henhold til Avinors kurs og øvingsprogram 
 • Utføre vedlikeholdsoppgaver og forefallende arbeid på seksjonens biler og utstyr 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant brannfaglig kompetanse 
 • Videregående skole, minimum tre år eller yrkesrettet utdanning 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og kunne beherske engelsk muntlig 
 • Førerkort klasse C, og utrykningskompetansebevis (kode160) 
 • God erfaring fra brann- og redningsarbeid  
 • God erfaring som røykdykker/gjennomført røykdykkerkurs 
 • God kjennskap til brannberedskapsutstyr 

De som tilsettes må være i god fysisk form, gjennomføre og bestå tester som omfatter høyde, klaustrofobi og fysisk skikkethet, styrke, teoretisk/muntlig/skriftlig fremstillingsevne, samt tilfredsstille de medisinske kravene til stillingen (Jf. Kjemikalieforskriften). 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 

Avinor AS, Oslo lufthavn ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Tjenesten er for tiden lagt opp som skiftarbeid.  

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.  

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger