Lufthamnsjef Ørsta/Volda

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vår noverande lufthamnsjef skal over i ei anna stilling i selskapet.  Vi søkjer derfor etter ein ny leiar. 

 • Vi ynskjer ein aktiv, nytenkjande, drifts- og forretningsorientert person, gjerne med tilknyting til landsdelen og kunnskap om lokalt næringsliv 
 • Vedkomande vil få det overordna ansvaret for å utvikle og drifte lufthamna på ein sikker, miljøvenleg og effektiv måte og å vidareutvikle dei gode relasjonane med samarbeidspartnarar og næringsliv i regionen 

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Relevant høgskule/universitetsutdanning innanfor leiarskap, transport, entreprenørverksemd og/eller kommersielt område 
 • Solid leiarerfaring 
 • Kunde og driftsorientert 
 • God økonomiforståing 
 • Nytenkjande og kreativ 
 • Initiativrik og god til å motivere, utvikle og fylgje opp medarbeidarar 
 • Det er ein fordel med erfaring frå luftfart 

Personlege eigenskapar:

 • Du er venleg på ein offensiv og entusiastisk måte 
 • Du har omstillingsevne, engasjement og er resultatorientert 
 • Du utviklar gode relasjonar og samarbeider godt med tilsette og tillitsvalde  
 • Du kommuniserer godt og har kontaktskapande evner 
 • Du er prestasjons- og resultatorientert og oppnår resultat gjennom andre 
 • Du har evne til å involvere deg aktivt i drifta av lufthamnas produkt/konsept 
 • Du trivst med utfordringar og har evne til å arbeide i eit hektisk miljø der du må ta raske avgjerder 
 • Du har tru på deg sjølv, er flink til å involvere deg og er lydhøyr 

Stillinga er knytt til Divisjon Regionale lufthavner (DRL). DRL femner om 40 lufthamner, frå Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

Lufthamnsjefen rapporterer til sjef lokale lufthamner.

Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar.

Lønn og andre vilkår etter avtale. 

Lufthamnsjefen må kunne oppnå godkjend bakgrunnssjekk frå Luftfartstilsynet og i tillegg sikkerheitsklarering ved behov.

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å vende seg til sjef lokale lufthamner Asbjørn Grebstad.

Kontaktpersoner

Asbjørn Magne Grebstad
Sjef lokale lufthavner

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger