Lokomotivfører/Banemontør Linjen Fauske

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Linjen Fauske har ledig stillinger som lokfører - banemontør. Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: Fauske

Arbeidsoppgaver

  • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
  • Sville/skinnebytte, pukksupplering, nøytralisering av spor og sveising m.m
  • Mindre fornyelses
  • og investeringsoppgaver
  • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
  • Stillingen inngår i Bane NORs beredskapsordning
  • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

  • Fagbrev som banemontør og lokomotivfører
  • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller godkjent for opptak
  • Banemontør uten lokførerutdanning kan tilsettes under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokførerutdanning og består denne. Lærling i banemontørfaget som skal avlegge fagprøve innen 6 måneder vil også bli vurdert
  • Førerkort for bil klasse BE
  • Relevante datakunnskaper som MS Office og Banedata
  • Tilfredsstillende norskkunnskaper

    

   Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften. Helseundersøkelse og arbeidspsykologisk test vil bli foretatt før tilsetting.

   Søker må være villig til å delta i andre drifts
  • og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på noe reisevirksomhet og turnusarbeid for natt
  • og helgearbeid. Stillingen inngår i Bane NORs beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter.

Personlige egenskaper

  • Du har gode kommunikasjons
  • og samarbeidsevner
  • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
  • Du har god sikkerhets
  • og risikoforståelse
  • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper


   Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

  • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
  • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kollegaer
  • Forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Geir Otto Zakariassen
Faggruppeleder Linjen Fauske
Telefonnummer: +47 916 78970

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon