Lokførere/banemontører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen?

Vi søker fortrinnsvis deg som er banemontør og har førerkompetanse, men kandidater som nå er i læretid som banemontør eller er kvalifisert for lokførerutdanning kan også søke. Dersom du har annet fagbrev innen bygg- og anlegg og erfaring fra vedlikehold av infrastruktur vil du også bli vurdert.

Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Stillingene rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: Mosjøen

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
 • Sville/skinnebytte, pukksupplering, nøytralisering av spor og sveising m.m
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Banemontør med lokførerkompetanse
 • Fagbrev som banemontør
 • Kandidater som er i læretid som banemontør kan søke stillingene.Tilsettingene forutsetter bestått fagprøve og arbeidpsykologisk test for HSV. Tiltredelsestidpunktet vil være fra dato for bestått fagprøve
 • Kandidater som er kvalifisert for lokførerutdanning kan søke stillingene
 • Erfaring fra vedlikehold av infrastruktur
 • Maskinførerbevis
 • Førerkort for bil klasse BE
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV)
 • Relevante IKT-kunnskaper som MS Office og Banedata
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper

Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften. Helseundersøkelse og arbeidspsykologisk test vil bli foretatt før tilsetting.

Søker må være villig til å delta i andre drifts- og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på noe reisevirksomhet og turnusarbeid for natt- og helgearbeid. Stillingene inngår i Bane NORs beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter.

De som tilsettes må forplikte seg til å ta jernbanefaglig utdanning som lokfører, banemontør eller sveiser.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og bidrar til å skape trivsel
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

I tillegg kan vi tilby:

 • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Bjørnar Øyen
Telefonnummer: +47 908 27591

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon