Lokfører og banemontør Dovre- og Raumabanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen? Ønsker du varierte oppgaver og muligheter for god faglig utvikling?

Vi søker deg som har lokførerutdanning og/eller er banemontør/banereparatør. Dersom du ikke har førerutdanning eller har annet teknisk fagbrev er du også aktuell kandidat om du er villig til å ta utdanning som lokfører og banemontør. Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse.

Stillingene rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted er for tiden Otta.

Ønskelig med snarlig oppstart

 

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
 • Fører av skinnegående arbeidsmaskiner i vedlikeholdslag
 • Snøbrøyting
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • Inngå i beredskapsordninger
 • Stillingen innebærer turnusarbeid natt, helg og helligdager. Noe reisevirksomhet må påregnes.

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som lokfører eller fører av skinnegående arbeidsmaskin, eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent fører
 • Fagbrev som banemontør/banereparatør eller annet relevant teknisk fagbrev
 • Maskinførerbevis
 • Førerkort for bil klasse BE
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), leder for el-sikkerhet (LFS) og thermitsveiser, eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag
 • Relevante datakunnskaper som banedata og MS office
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Fagarbeidere uten jernbanerelatert utdanning kan tilsettes under forutsetning av at en forplikter seg til å ta utdanning som banemontør/banereparatør og lokfører og består denne. Lokførerutdanningen gjennomføres ved Norsk Jernbaneskole i Oslo med varighet ca 1,5 år etterfulgt av plikttjeneste.
 • Helseundersøkelse og arbeidspsykologisk test for lokfører vil bli foretatt før eventuell tilsetting. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.

   

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • God sikkerhet- og risikoforståelse
 • Forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

  I tillegg kan vi tilby:

  • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
  • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • forsikrings- og pensjonsordninger
  • p.t personal billett med NSB
  • lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktpersoner

Merethe Sletten Hansen
Telefonnummer: (+47) 91868811

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon