Lokal informasjonsforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbyggs leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Prosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker etter 2 lokale informasjonsforvaltere som på vegne av seksjonen skal bidra til å ivareta kontrollen med enhetens og prosjektenes høyere graderte dokumenter. Stillingen rapporter til prosjektsjef. Arbeidssted vil være Oslo eller Rygge.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre saksbehandling, spesialist- og utredningsarbeid innen lokal informasjonsfor- valtning samt forebyggende sikkerhetstjeneste innen informasjonsforvaltning.
 • Ivareta seksjonens graderte dokumenter, samt bistå, kontrollere og følge opp dokumentsikkerheten.
 • Gi faglig støtte innen felles rutiner for saksbehandling med arkivering.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring med håndtering av gradert informasjon
 • Ønskelig med lokal informasjonsforvalterkurs
 • Ønskelig med erfaring fra arkiv og sikkerhetstjeneste
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå strengt hemmelig/ cosmic top secret
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Ansvarlig
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper
Vi tilbyr
 • Lønn som konsulent/ seniorkonsulent (kode 1065/1363) fra kr. 425 000,- til kr. 512 000,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Ragnhild Aalstad
Regionsjef
Telefonnummer: (+47) 95704502

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger