Logistikkrådgiver / prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Helse Stavanger HF skal sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i Sør-Rogaland. Det nye universitetssykehuset som er under bygging i Stavanger vil ha aktivitet på flere sentre, med hovedvirksomheten knyttet til lokasjonene på Våland og Ullandhaug. Gode logistikkløsninger blir viktig for å oppnå effektiv drift i en slik driftsmodell.

Prosjektorganisasjonen for Nye Stavanger universitetssjukehus ønsker å styrke arbeidet med å utvikle fremtidige logistikkløsninger, og søker derfor etter en rådgiver på logistikkområdet. Stillingen omfatter både prosjektledelse, rådgivning og saksbehandling.

Stillingen er sentralt plassert i prosjektorganisasjonen og innebærer nært samarbeid med andre fag innad i prosjektet, herunder andre interessenter internt i Helse Stavanger, eksterne aktører som arkitekter, rådgivende ingeniører og leverandører.

Ved idriftsetting av nytt sykehus vil vedkommende som ansettes inngå som en naturlig del av driftsorganisasjonen ved Helse Stavanger.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og prosjektledelse i ulike prosjekter for planlegging og utredning av logistikkløsninger i sykehuset– fra byggeprosess til drift.
 • Dimensjonering og optimalisering av logistikkløsninger.
 • Bidra til utvikling og optimalisering av valgte logistikkløsninger i samsvar med regional forsyningsstrategi og prosjektets føringer.
 • Utarbeide og følge opp gjennomføringsplaner for logistikkrelaterte entrepriser og utstyrsanskaffelser.
 • Sikre at valgt forsyningskonsept og arbeidsprosesser blir best mulig tilrettelagt for effektiv drift av nytt sykehus.
 • Koordinering av logistikkfunksjoner opp mot øvrige interne og eksterne aktører og funksjoner.

Kvalifikasjoner

 • Kandidaten bør ha høyere utdannelse på bachelor/masternivå, gjerne ingeniør, økonom eller annen relevant fagkombinasjon med betydelig erfaring innenfor logistikkområdet.
 • Annen utdanning eller realkompetanse med relevant erfaring fra tilsvarende stilling/funksjon er også interessant.
 • Erfaring fra ledelse og/eller prosjektledelse er en fordel.
 • Kjennskap til planlegging, prosjektering, bygging og idriftsettelse av logistikkløsninger i komplekse organisasjoner er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert og faglig dyktig medarbeider med stor arbeidskapasitet. Du er en profesjonell og ansvarsbevisst person som finner utfordringer både operativt og strategisk og forstår hva som trengs i en ambisiøs prosjekt- og serviceorganisasjon. Det er viktig at du er interessert i å opparbeide deg et positivt og tett samarbeid med foretakets medarbeidere som skal bruke tjenestene. Vi tror følgende egenskaper er viktige for å lykkes i stillingen:

 • Kunde-/serviceorientert i form av å skape gode relasjoner, innfri forventninger og gi det lille ekstra i møtet med de som skal bruke tjenestene.
 • Engasjert gjennom faglig interesse og gjennomføringsevne.
 • Systematisk, strukturert og løsningsorientert ved å fokusere på detaljer, etterleve rutiner, prioritere og koordinere oppgaver.
 • Analytisk i form av å se konsekvenser både innenfor og utenfor eget fagfelt.
 • Fleksibel for å ivareta helheten i tjenestene og ved å kunne bruke kompetansen der den trengs mest.
 • Forbedringsorientert ved å være åpen for nye og fremtidsrettede løsninger.
 • Ha godt humør som bidrar til et trivelig og kreativt arbeidsmiljø.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt.
 • Du verdsetter integritet, samarbeidsegenskaper, ansvarsfølelse, har etiske og sosiale ferdigheter.
 • Du trives med at beslutninger tas i dialog uten rigide prosesser, selvfølgelig innenfor foretakets etablerte spilleregler.
 • Passer disse beskrivelsene på deg ser vi gjerne at du sender en søknad for å komme i betraktning.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidere
 • En viktig og interessant jobb i norsk helsevesen

Kontaktpersoner

Stian Refsnes Henriksen
Prosjektleder logistikk
E-postadresse: stian.henriksen@sus.no
Mobil: 951 16 444

Hvem er Helse Stavanger HF?

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer her.