Løsningsekspert

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som ønsker å være med på en utfordrende reise inn i fremtidens strømmarked.  Elhub ønsker deg som er nysgjerrig, liker utfordringer, vil bygge unik teknisk kompetanse og bli vår nye løsningsekspert.

Statnett bygger Elhub i samarbeid med markedet, systemleverandører og regulator på oppdrag fra OED. Som ny medarbeider i Elhub vil du få en unik sjanse til å bygge relasjoner og nettverk som du vil ta med deg inn i utviklingen av neste generasjoner.

Sammen med mange flinke kollegaer vil du få opplæring og kurs i alt fra det norske strømmarkedet, markedsprosesser og løsninger til forskrifter og rammeverk vi benytter i vårt daglige arbeid.

Vår forventning til deg er at du blir vår "superrådgiver" – som ser sammenhenger mellom den grønne endringen og hva vi kan bygge for markedet. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Elhub AS i avdeling Utvikling. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Forvalte og fornye våre løsninger for sluttbrukermarkedet i Norge
 • Bidra i problemløsning og testing –  leverandørrelasjon
 • Bidra i design av nye behov, utvikling og leveranse til markedet
 • Koordinere og lede oppgraderinger

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Sterke akademiske resultater
 • Relevant arbeidserfaring eller ønske om å lære mer om sluttbrukermarkedet, markedsprosesser og relevant teknologi
 • Interesse for systemarkitektur og analytiske metoder

Personlige egenskaper

 • Analytisk og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner 
 • Interesse for energimarkedet
 • Må kunne følge gjeldende arbeidsprosesser
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Generell informasjon: 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Avdelingsleder Jan Magne Strand, mobil tlf.nr. 97116114. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvem er Elhub AS?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Elhub har ansvaret for å utvikle IT-systemet som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Systemet skal gjøre det enklere og mer effektivt å gjennomføre strømsalg, skifte strømleverandør, oppdatere kundeinformasjon, foreta avregning, og andre prosesser som i dag tar tid i det norske kraftmarkedet. Elhub vil dermed forenkle og forbedre hverdagen for strømkunder, kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Sammen med våre kunder vil vi bidra til at Norge får ett av Europas mest effektive kraftmarked. 

For mer informasjon se www.elhub.no og www.statnett.no