Løsningsdesigner/løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Helse Sør-Øst er det et stort mangfold av systemer fra store kliniske applikasjoner brukt av alle sykehus til mindre spesialistsystemer for den enkelte avdeling, og det baseres på et bredt spekter av teknologier i rask utvikling. Sykehuspartners avdeling Design og ROS har ansvar for å ta i bruk teknologi på en effektiv og sikker måte, gjennom å utarbeide løsningsarkitektur/-design og risikovurdere dem.

Avdelingen består i dag av tre seksjoner med til sammen ca 45 medarbeidere, med både generalister og spesialister. I seksjon Løsningsdesign utvikles helhetlige løsningsarkitekturer/-design for IKT-tjenester til sykehusene, og i tillegg så gjennomføres en risiko og sårbarhetsvurdering av løsningen av ROS rådgiverne i avdelingen.

Seksjonen skal nå styrkes med flere ansatte innenfor løsningsdesign, og vi søker de som er motivert for å utgjøre en forskjell for "livsviktig IKT".   

Arbeidssted Oslo eller Porsgrunn; oppgi i din søknad hvilket arbeidsted du foretrekker 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide løsningsdesign med spesifikasjon av applikasjons- og Infrastrukturkomponenter
 • Bistå ved risiko og sårbarhetsvurdering av løsningen
 • Rådgivning i prosjekter og til sykehusene
 • Kontinuerlig forbedring og utvikling av våre arbeidsmetoder og arkitektur- og designbiblioteker

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant IKT-rettet utdanning på minimum bachelornivå fra høgskole eller universitet
 • erfaring med moderne teknologier og arkitekturer og god evne til sette sammen teknologikomponenter i henhold til våre referansearkitekturer og retningslinjer
 • trives med teamarbeid og være en pådriver for endring i organisasjonen
 • god formidlingsevne og kommunisere godt med både brukere, leverandører, kunder og teknologer
 • evne til å kommunisere godt på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig      
 • erfaring med TOGAF-, ITIL- og IT4IT-rammeverkene

Fordel om du har:

 • erfaring med smidig metodikker 
 • har høy arbeidskapasitet
 • har erfaring med skyløsinger, spesielt Azure og AWS  
 • erfaring fra team/prosjektledelse
 • erfaring fra IKT-funksjon i større virksomhet 

Personlige egenskaper

 • Systematisk og analytisk - du sorterer og strukturerer informasjon, bryter ned problemer til oppgaver som kan gjennomføres i logisk rekkefølge, ser hele bildet og forutser konsekvenser av de valgene du tar
 • Selvstendig og resultatorientert, men må like å jobbe i team
 • Å kunne ta fagansvar for et løsningsområde er en fordel
 • Sosial - du er med å bygge og dele en forbedringskultur der vi praktiserer åpenhet, tillit og sammen leverer som ett team. Du har humor og evne til å bidra positivt
 • Motiveres av å jobbe med IKT i helsesektoren
 • Kreativ - du utfordrer og ser nye løsninger på gamle og nye utfordringer
 • Ryddig - du prioriterer, har prosessdisiplin og fullfører det du har startet

Vi tilbyr

 • Faglige meget spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Kontaktpersoner

Patrik Myrvold
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 901 94 085

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner - en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.