Løsningsarkitekt/plattformsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever mennesker med mer, og stadig ny kompetanse. Kompetanseutvikling står høyt på den politiske agendaen, og Kompetanse Norge jobber for at alle skal kunne lære hele livet.

Seksjon for digitalisering og ikt har ansvar for å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester, både for interne brukere, og landets innbyggere. Vi er 8 personer i seksjonen.

Vi bygger nå et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering, og i denne forbindelse ser vi etter deg som vil være pådriver for optimalisering av arbeidsflyt, og som vil sikre integrasjon mellom våre ulike arbeidsverktøy.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være:

 • Inneha ansvar for våre samhandlingsløsninger (primært SharePoint, Teams og O365)
 • Være pådriver for optimalisering av arbeidsflyt, gjennom bruk av verktøy og applikasjoner i plattformen. (spesielt rettet mot repeterende oppgaver)
 • Utføre governance på Office365 og SharePoint ved å ha kontroll på endringer og integrasjon av nye funksjonaliteter
 • Være en støttefunksjon, og kunne ta på deg et koordinerende ansvar for plattformutviklingen internt i Kompetanse Norge

Krav til kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå innen IT, for eksempel innen digital samhandling/digitale plattformer, digital innovasjon og strategi. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning
 • Solid erfaring fra utvikling og forvaltning av digitale løsninger for samhandling, portaler og dokumenthåndtering, i større organisasjoner
 • Inngående produktkunnskap innen flere av områdene SharePoint, Teams, Office365, PowerAutomate, PowerApps, eller Onedrive.
 • Kunnskap innen, og erfaring med, gjennomføring av brukerorientert prosessoptimalisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt

I denne rollen er det viktig at du er selvgående, samt at du evner å skape et nettverk av dyktige sparringspartnere på tvers av fagområder. Det er også viktig at du har en pedagogisk tilnærming i møte med brukere, at du har svært gode samarbeidsevner og en analytisk tilnærming til utfordringer.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsett funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Hos oss får du

 • Være med å bidra til digitaliseringen av offentlig sektor
 • En spennende og utfordrende rolle hvor du får mulighet til å påvirke arbeidsprosessene i Kompetanse Norge
 • En meget sentral arbeidsplass i moderne lokaler i Oslo Sentrum: Karl Johans gate 7
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån. Til dette trekkes to prosent av lønnen til lovfestet innskudd
 • Fleksitidsordning

Lønnsplassering etter kompetanse:

Fast stilling som seniorrådgiver, er lønnet med kroner 691 400,- -kroner 813 000,- i henhold til Statens lønnsregulativ.[AP1] For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Offentlig søkerliste  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkerne vil i tilfelle bli informerte om dette på forhånd.

Kontaktpersoner

Tomm-Erik Johannessen
Seksjonsleder i seksjon for digitalisering og ikt
Mobil: 909 31 462

Hvem er Kompetanse Norge?

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er et vilkår for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksne sin kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger.

Kompetanse Norge er direktoratet for kompetansepolitikk under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontor i Oslo, Bergen og Tromsø.