Løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget. 

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.    

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge. 

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

I stillingen som løsningsarkitekt vil du måtte gjøre det godt kjent med UDIs systemportefølje. Overgangen til nye løsninger tar tid, og nye løsninger må fungere godt med gamle løsninger i en god stund fremover. Det stiller krav til transisjonsarkitekturen. Du vil jobbe med å legge føringer og prinsipper for nye løsninger samtidig som du bidrar til at de gamle løsningene fortsatt kan fungere. Du vil sammen med de øvrige arkitektene i avdelingen utarbeide og vedlikeholde planen for forvaltningens systemportefølje. Du utformer løsninger i samarbeid med interne funksjonelle rådgivere og innleide utviklingsressurser. 

Sentrale oppgaver i stillingen vil være å 

 • være ansvarlig for utforming av fremtidsrettet, helhetlig løsningsarkitektur i de prosjektene du til enhver tid har ansvar for, herunder virksomhetsarkitektur informasjonsarkitektur og integrasjonsarkitektur 
 • være med å analysere eksiterende IT-arkitektur og bidra til utforming av målarkitektur og veikart i UDI 
 • bidra til å finne frem til gode transisjonsarkitekturer ved overgang fra en monolittisk arkitektur til en mer distribuert og fremtidsrettet arkitektur
 • bidra til å vedlikeholde føringer for arkitektur i UDI 
 • evaluere løsningsalternativer opp mot arkitekturføringer og prinsipper 
 • kvalitetssikre valgt løsningsarkitektur internt og opp mot andre samarbeidende etater  

Kvalifikasjoner

Du må 

 • ha høyere relevant utdanning innen informasjonsteknologi på enten master- eller bachelornivå
 • kunne sette deg inn i utlendingsfagdomene og kunne forstå fagsiden sine funksjonelle behov og omsette de til gode tekniske løsninger basert på UDIs arkitekturprinsipper og føringer for arkitektur
 • ha erfaring med å utarbeide applikasjonsarkitektur, informasjonsarkitektur samt ha god forståelse for teknologiarkitektur
 • ha erfaring med og god forståelse for integrasjoner og mønster for dette 

Personen som tilsettes må kunne autoriseres for tilgang til UDIs systemer.

Det er en fordel om du

 • har erfaring med hendelsesorientert og komponentbasert arkitektur 
 • har jobbet med mikrotjenester  
 • har erfaring med Microsoft Azure og dens PaaS tjenester 
 • er god til å utarbeide lettfattelige arkitekturskisser og teknisk løsningsdesign 
 • har erfaring med modellering ved bruk av Archimate, BPMN, UML eller DMN  
 • er TOGAF-sertifisert
 • har kjennskap til UDIs systemportefølje

Vi vil vektlegge at du kan vise til erfaring som er relevante for stillingen. 

Vi søker deg som

 • har evne til å skape engasjement og lede prosesser 
 • er lidenskapelig opptatt av IT-arkitektur 
 • er utadvendt og er god på samarbeid, både med folk med IT-bakgrunn og de som representerer fag og brukere. 
 • er resultatorientert og kan jobbe fram gode løsninger gjennom kompromiss som trekker UDI i retning av våre arkitekturtekniske og funksjonelle målbilder 
 • evner å tenke langsiktig i en operativ hverdag 
 • er en arkitekturfaglig autoritet med evne og lyst til å argumentere for UDIs arkitektursynspunkter  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke hvordan IT i UDI utvikler seg og sette ditt preg på rollen 
 • En spennende og varierende arbeidshverdag med hyggelige kollegaer i nye lokaler på Helsfyr 
 • En organisasjon som har fokus på forbedring og som er i endring
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden   
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Stillingen lønnes som overingeniør SKO 1087 i lønnsspennet 750 000 – 950 000. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Huu Nghia Truong
Sjefsarkitekt
Telefonnummer: +47 952 68 802
Ivar Liadal
Arkitekt
Telefonnummer: +47 928 95 977
Tore Magnus Oraug
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 977 72 493

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no