Løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Helse Midt-Norge IT driver med utvikling og videreutvikling av IT-systemer innen helsesektoren. Systemene har høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet.

Er du opptatt av brukervennlige løsninger basert på standarder og enhetlig arkitektur? Ønsker du å jobbe i et høykompetent systemutviklingsmiljø som leverer viktige løsninger innen helsesektoren? Da kan dette være stillingen for deg!

Systemutviklingsavdelingen har ansvar for egenutviklet programvare under hele livssyklusen basert på prinsippene rundt smidig utvikling. Vi utvikler programvaren på .NET-plattformen med verktøy fra Microsoft og baserer oss i stor grad på åpen kildekode for støtteprogramvare. Avdelingen består av ca. 30 medarbeidere, og du blir en del av et engasjert og faglig sterkt miljø hvor vi har stort fokus på stadig forbedring av kvaliteten på helsetjenesten. Et viktig virkemiddel for å oppnå det er bruk av fremtidsrettet teknologi.

Les mer om det å jobbe i Hemit her: Jobb og karriere i Hemit.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil jobbe som løsningsarkitekt og systemutvikler i vår systemutviklingsavdeling
 • Du skal veilede avdelingen i teknologivalg og ellers bidra til å holde faglig høy standard på all systemutvikling som skjer i avdelingen
 • Du skal være "hands on" i arkitekturarbeid på nye og eksisterende systemer 
 • Du skal holde deg oppdatert på gjeldende standarder, metodikk og teknologi, og støtte avdelingen i kompetansearbeid
 • Du skal være med å utvikle ny funksjonalitet
 • Du blir en del av avdelingens stab og vil fungere som rådgiver i teknologispørsmål

Kvalifikasjoner

 • Utdanningsretning IKT fag
 • Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Lang og relevant erfaring i systemutviklingsfaget, helst som arkitekt, er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Evne til å "ta pulsen" på teknologi og se hva behovene er i vår avdeling 
 • Evne til å forstå samspillet mellom teknologien, mennesker og samfunnet
 • Du er teamorientert, og har samtidig evne til å jobbe selvstendig
 • Du har evne til å kommunisere godt om teknologi, og tilpasser budskapet mot alle interessenter i et utviklingsløp
 • Du ønsker å dele og tilegne deg kunnskap
 • Du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse 
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Kontaktpersoner

Anders Emil Hustoft
Avdelingsleder
Mobil: 93484501

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 350 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.