Løsningsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Vi søker løsningsarkitekt

Seksjon for arkitektur har ansvar for å definere framtidsrettede løsningsarkitekturer som møter utfordringer og muligheter knyttet til teknologiutviklingen, eksempelvis “Tingenes Internett” (selvkjørende biler), skytjenester og automatisering, “Big Data”, m.m. Som arkitekt hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø der vi legger vekt på aktiv kunnskapsdeling.

Stillingen vil ha arbeidssted Trondheim eller Drammen. I Trondheim holder vi til i Teknobyen Innovasjonssenter. I Drammen blir kontorlokalene i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/. 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide løsningsforslag i henhold til våre gjeldende arkitekturprinsipper og standarder
 • Kvalitetssikre leverandørers løsningsforslag og senere leveranser
 • Bidra til å videreutvikle arkitekturprinsipper og retningslinjer for å møte nye behov og muligheter som oppstår som følge av teknologiutvikling
 • Rådgi og være bindeledd mellom leverandører (utviklere) og systemeiere, forvaltere og driftspersonell

Kvalifikasjoner

IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Videre vil vi legge vekt på

 • erfaring med ulike skyplattformer (IaaS og PaaS)
 • erfaring fra systemutvikling, løsningsdesign og arkitekturarbeid; «full-stack» kjennskap er ønskelig 
 • erfaring fra bruk av UML og modelleringsverktøy 
 • erfaring med tjenesteorienterte arkitekturer basert på SOAP eller REST prinsipper og mikrotjenestearkitekturer 
 • god kjennskap til automatisert testing 
 • bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, applikasjonsservere, databaser og integrasjonsplattformer 
 • erfaring med jobbing i DevOps team 

Vi ser etter deg som er strukturert og har stor gjennomføringsevne. Det er viktig for oss at du har god rolle- og prosessforståelse og at du har evnen til å orientere deg mot våre felles mål. Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, slik at du kan forklare tekniske problemstillinger til en ikke-teknisk person. Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner, evnen til å jobbe selvstendig og er en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i flotte og lyse kontorbygg med fin beliggenhet i sentrum av Trondheim eller Drammen
 • lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontaktperson: Avd.dir. Berit Lundanes, tlf. 913 44 911.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger