Løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Løsningsarkitekt

Seksjon for arkitektur søker løsningsarkitekt til fast stilling. Du vil inngå i teamet som tar frem og videreutvikler vår interne skyplattform. Seksjonen har blant annet ansvar for å definere framtidsrettede løsningsarkitekturer som møter utfordringer og muligheter knyttet til teknologiutviklingen, eksempelvis “Tingenes Internett” (selvkjørende biler), skytjenester og automatisering, “Big Data”, m.m. Som arkitekt hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø med 15 andre arkitekter, der vi legger vekt på aktiv kunnskapsdeling. Stillingen er lokalisert i Drammen, Oslo eller Skien. 

Statens vegvesen har landsdekkende IKT med over 300 medarbeidere over hele landet. Etatens spennende og fremtidsrettede ansvarsoppgaver knyttet til vei, trafikanter og kjøretøy innebærer et stort behov for IKT-medarbeidere med solid kompetanse og teknologiforståelse. Statens vegvesen satser tungt på digitalisering og ny teknologi innenfor områder som mobilitet, ITS, sensorteknologi og selvbetjeningsløsninger. Vi har kommet langt i å utvikle automatiserte plattformer som understøtter smidige utviklingsmetoder/DevOps. Nå satser vi videre og søker deg som har lyst til å være med i teamet for videreutvikling av vår interne skyplattform (PaaS). 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge hvordan vår fremtidige sky-plattform skal være.  
 • Arbeide med å ta frem arkitektur for hybride løsninger hvor ekstern sky, intern sky og tradisjonell infrastruktur integreres og utnyttes. 
 • Migrere applikasjoner over til ny plattform.
 • Videreutvikle arkitekturprinsipper og retningslinjer.
 • Rådgi og være bindeledd mellom leverandører (utviklere) og systemeiere, forvaltere og driftspersonell. 

Kvalifikasjonskrav

 • IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. 

 Videre vil vi legge vekt på:

 • erfaring med ulike skyplattformer
 • erfaring med teknologi vi har benyttet i vår sky-infrastruktur (Redhat Openshift, Docker Containere, Kubernetes). 
 • erfaring fra systemutvikling, løsningsdesign og arkitekturarbeid; «full-stack» kjennskap er ønskelig 
 • erfaring fra bruk av UML og modelleringsverktøy 
 • erfaring med tjenesteorienterte arkitekturer basert på SOAP eller REST prinsipper og mikrotjenestearkitekturer 
 • god kjennskap til automatisert testing 
 • kjennskap til nettverk, nettverksprotokoller og sikkerhetsrammeverk 
 • bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, applikasjonsservere, databaser og integrasjonsplattformer 
 • kjennskap til muligheter og teknologi innenfor automatisert integrasjon og installasjon 
 • erfaring med jobbing i DevOps team 

Vi legger også vekt på at du er strukturert og har stor gjennomføringsevne. Det er viktig for oss at du har god rolle- og prosessforståelse og at du har evnen til å orientere deg mot våre felles mål. Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, slik at du kan forklare tekniske problemstillinger til en ikke-teknisk person. Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner, evnen til å jobbe selvstendig og er en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 19.05.2019.

Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Berit Lundanes
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 913 44 911

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger