Løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du en faglig sterk arkitekt med dyp teknisk forståelse, som evner å balansere kortsiktige og langsiktige mål, og som designer løsninger som muliggjør nye brukerorienterte tjenester? Liker du å jobbe i et miljø under endring og takler flere oppgaver samtidig, kan du være den vi ser etter.

For å møte omverdenens forventninger om tilgjengelige og digitale tjenester ønsket Miljødirektoratet å styrke arbeidet med IT / digitalisering, og opprettet derfor en egen digitaliseringsseksjon 1. oktober i år. Seksjonen blir en sentral pådriver for digitaliseringsarbeidet i direktoratet. Seksjonen vil lede an i endringsprosessene hvor tjenesteutvikling, brukerorientering, gevinstrealisering og utnytting av data er sentrale begreper. Et nært samarbeid med miljøfaglige seksjoner blir nødvendig. En sterk involvering av ansatte og brukere blir også avgjørende. For å lykkes med den digitale omstillingen i Miljødirektoratet står modernisering og videreutvikling av IT-organisasjonen samt utvikling av målrettede strategier for digitaliseringsarbeidet sentralt.

Seksjonen vil ha om lag 20 medarbeidere i Oslo og Trondheim, og arbeidssted for stillingen er på Helsfyr i Oslo eller på Brattøra i Trondheim.

Hovedansvarsområder

Som løsningsarkitekt i Miljødirektoratet vil du ha et særlig ansvar for tjenesteutvikling, og jobbe tett både med fagavdelingene, kollegaer i seksjon for digitalisering og eksterne leverandører. Du vil ha en proaktiv rolle, og være en sparringspartner med fagavdelingene. Du skal være en pådriver for bruk av teknologi som muliggjør nye type tjenester og samtidig finne best mulig løsning innenfor de arkitekturvalg og rammeverk som allerede er gjort i Miljødirektoratet.

Vi ønsker løsninger som vil bidra til gode tjenester for våre brukere. Som arkitekt forventer vi at du kan jobbe i team for å implementere og vedlikeholde våre IT-løsninger, og sikre systemimplementeringer som overholder både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, utviklingspraksis og arkitektoniske prinsipper.

Kvalifikasjoner

 • Du har master innen IT. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå
 • Du har dokumentert kompetanse innenfor løsningsarkitektur i komplekse organisasjoner og ITIL
 • Du har kjennskap til føringer for arkitektur og bruk av felles løsninger i offentlig sektor, gjerne med erfaring fra større organisasjoner
 • Du har kunnskap om Confluence og Jira som prosjektverktøy for smidig utvikling
 • Det er ønskelig med erfaring som løsningsarkitekt, og erfaring fra å jobbe med kontinuerlig forretningsutvikling og prosjektarbeid
 • Du er interessert og oppdatert på nye teknologier, trender og metoderammeverk

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig, og evner å presentere og visualisere komplekse løsninger på en enkel måte
 • Du er god til å kommunisere med både forretningsmiljø og teknologer
 • Du har god forståelse for forretning, prosesser og mennesker
 • Du brenner for teknologi og løsninger
 • Du er fremoverlent og selvstendig, men har også gode samarbeidsevner og jobber godt i team

Vi tilbyr

 • Fast stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr. 524 200 (ltr 60) til kr. 658 300 (ltr 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

For nærmere informasjon om stillingen, seksjonsleder Linda Jacobsen på e-post Linda.Jacobsen@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen, Grethe S. Solberg Mossige, telefon 416 48 873 eller e-post Grethe.Solberg.Mossige@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring

Referanse: 77-2018 ODI   

Kontaktpersoner

Grethe S. Solberg Mossige
Telefonnummer: 416 48 873
Linda Jacobsen
Seksjonsleder

Hvem er Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.