Løsninger for overvåking av verdipapirmarkedet - ingeniør/systemutvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for infrastruktur og markeder utvides, og vi søker derfor etter eningeniør/systemutvikler. Seksjonen har ansvaret for tilsynet medinfrastrukturen og markedsadferden i verdipapirmarkedet. Dette innebærer atseksjonen bl.a. fører tilsyn med handelsplasser som Oslo Børs og Nasdaq Oslo,samt verdipapirsentralen VPS. I tillegg undersøker vi bl.a. saker knyttet tilmulig innsidehandel, markedsmanipulasjon eller brudd på reglene om shortsalg,flagge- og meldeplikt. Seksjonen arbeider også med FINTECH-saker, inkludertkryptovalutaproblemstillinger. Arbeidet medfører tett dialog medmarkedsaktørene, og gir god innsikt i verdipapirmarkedet. Seksjonen inngår iavdeling for markedstilsyn og består av 19 jurister/advokater og økonomer.

Arbeidsoppgaver

Finanstilsynets seksjon for infrastruktur og markeder behandler store datamengder fra markedetsom må effektivt behandles og analyseres. Dataene består bl.a. aveierskapsregistre fra VPS og handelsdata fra meglerhus og børser. I dennestillingen vil du være med å designe, utvikle og bruke avanserte systemer somskal bidra til å avdekke innsidehandel og verdipapirkriminalitet. Du vil jobbei et lite teknisk team og samarbeide med seksjonens ansatte for å komme opp medeffektive løsninger, samt ha kontakt med Finanstilsynets IT-avdeling ogtilknyttede konsulenter. Stillingen krever gjennomgående god forståelse av IT,inklusive programmering, algoritmer og databaser. Stillingstittel vil tilpasses utdanning og erfaring (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver).

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning eller tilsvarende praktisk erfaring
 • God forståelse av programmering. Go er foretrukket, men erfaring fra andre språk som Java, C#, Python er positivt
 • Inngående kunnskap om databaser, fortrinnsvis Microsoft SQL Server, men erfaringer fra andre databaser kan kompensere
 • Erfaring med webutvikling, inklusive kunnskaper om et eller flere områder som: Javascript, React, GraphQL, Webpack, Parcel
 • Interesse for eller erfaring med handel i finansielle instrumenter (aksjer / obligasjoner / derivater)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tiltreden og lønn etter avtale         

Annet: 

 •  Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på den som ansettes i stillingen
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no       

Kontaktpersoner

Johan Fredrik Øhman
spesialrådgiver
Telefonnummer: 22 93 96 37
Marte Voie Opland
Seksjonsleder
Telefonnummer: 22 93 97 37

Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.