Drives du av samfunnsbygging og ledelse? Lørenskog kommune ansetter ny Avdelingsleder Vei og VAR

Stillingsbeskrivelse

LØRENSKOG KOMMUNE

LEDELSE – SPENNENDE PROSJEKTER – SAMFUNNSBYGGER

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune. Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm.

Kommunen er i stor vekst, hvor sentrale områder fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 40 000 innbyggere og 2 500 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Se https://www.lorenskog.kommune.no for mer informasjon.

Velkommen til oss!

Avdelingsleder Vei og VAR

LEDELSE – SPENNENDE PROSJEKTER – SAMFUNNSBYGGER

Befolkningsveksten fører til at kommunen har store investeringsbehov og mange utfordrende utbyggingsprosjekter. Ansvaret for disse ligger hos prosjektvirksomheten som er inndelt i to avdelinger – Bygg og Vei og VAR (Vann, avløp, renovasjon).

Avdelingslederen for Vei og VAR går til en annen stilling internt og vi ser derfor etter hennes etterfølger. Som avdelingsleder Vei og VAR vil du få ansvar for et team av dyktige prosjektledere og en rekke små og store prosjekter.

Vi ser etter deg som inspireres av å være med å utvikle lokalsamfunnet, som trives i rollen med å lede kunnskapsmedarbeidere, og som motiveres av å bidra i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og støtte prosjektlederne, samt bygge et godt team
 • Prioritere prosjekter, utarbeide bemanningsplaner og avklare intern ressursbruk
 • Bidra til effektiv og god politisk behandling, samt levere prosjektgjennomføring i tråd med politiske beslutninger og føringer
 • Videreutvikle kompetansen i avdelingen
 • Kvalitetssikre og følge opp prosjektgjennomføring
 • Koordinere mot drift – sikre god dialog med «kundene» og andre instanser i kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektstyring, fortrinnsvis programkompetanse/ porteføljestyring.
 • Erfaring fra linjeledelse er ønskelig
 • Basis innen fagområdet
 • Kjennskap til kommunal og/eller offentlig forvaltningsmetodikk og forstår investeringsregimet i kommunal forvaltning og gangen i offentlige anskaffelser.
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven.
 • Kompetanse på ulike entrerpriseformer – kontraktstrategi og kontraktsoppfølging.
 • God bestillerkompetanse – som inngåelse av rammeavtaler, avrop på innleie- og rådgivertjenester.
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk
 • Solide skriftlig og muntlig kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Personlig egnet for å lede komplekse prosjekter
 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling i en kommune i vekst hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • En rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • En kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, samt fleksibel arbeidstid
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter

Søknadsinformasjon:

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker mangfold på arbeidsplassen og ønsker alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Experis AS bistår Lørenskog kommune i rekrutteringsprosessen og behandler alle henvendelser. Registrer din CV og søk på stillingen med et motivasjonsbrev på www.experis.no

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved:

Yvonne Cagnol Hveem, Senior Management Consultant,

Telefon: +47 97 68 70 20 / E-post: Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com

Steinar Instefjord, Senior rekrutteringsrådgiver,

Telefon: +47 94 85 72 02 / E-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

MERK:

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Dette er en annengangs-utlysning.

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02
Yvonne Cagnol Hveem
Telefonnummer: +47 97 68 70 20