Lisensrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stilligen

Statens vegvesen har et stort IKT-miljø, med fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Dette får vi til ved å føre strategisk dialog med leverandørmarkedet, hvor anskaffelse og lisensrådgivning har en viktig rolle. Vi har en stor og spennende avtaleportefølje på IKT-området som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter. 

Arbeidssted er i Oslo.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring og kompetanse innen

Lisensområdet – herav kunnskap om de største leverandørenes lisensstruktur, erfaring med gjennomføring av lisensrevisjoner, erfaring med leverandørdialog og gjennomføring av forhandlinger, samt god kunnskap og erfaring med standardavtaler innenfor IKT-området.

IKT-anskaffelser – herav standardavtaler innen IKT-området og fortrinnsvis tilknyttet kontrakter vedrørende leveranse og vedlikehold av maskin- og programvare samt tjenesteavtaler vedrørende basisdrift, applikasjonsdrift og SaaS.

Vi ønsker at du har utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innen IKT, økonomi eller jus.mastergrad. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for leveranse- og leverandøroppfølging og kontraktsforvaltning på lisens-området
 • rådgi lisensteknisk i budsjettprosess
 • fasilitere strategisk markedsdialog
 • faglig ansvarlig i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter som omhandler lisens og lisensspørsmål. Dette gjelder både ramme-, kjøps- og vedlikeholdsavtaler og skytjenesteavtaler
 • planlegging, ledelse og gjennomføring av anskaffelsesprosesser
 • gjennomføre forhandlinger
 • etablere og vedlikeholde lisensregnskap
 • håndtering og styring av lisensrevisjoner

Vi ønsker oss medarbeidere som har

 • stor påvirknings- og gjennomføringsevne
 • evne til å jobbe strukturert og å ta initiativ
 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til effektiv kommunikasjon, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr også disse godene

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Svein Hauge, e-post: svein.hauge@vegvesen.no, mobil 950 39 956.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger