Lisens og assetforvalter - IKT Leveranse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IKT Leveranse har ansvar for avtaleforvaltning og leverandørstyring innenfor IT-området. Seksjonen administrerer en stor portefølje av lisenser fra leverandører som bl.a. Microsoft, IBM og Oracle og som et ledd i å forbedre lisens- og assetforvaltningen ser vi etter en dyktig og erfaren ressurs innenfor fagområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for løpende forvaltning og lisensadministrasjon for IKT
 • Bidra til å forbedre og profesjonalisere enhetens overordnede ansvar for lisens og asset forvaltning. Herunder også ha ansvar for implementering og operasjonalisering i selskapet.
 • Rapportere og følge opp Bane NORs utnyttelse av lisensavtaler (herunder compliance)
 • Følge med på den generelle utviklingen i leverandør markedet for å bringe forståelse og muligheter som vil understøtte Bane NOR sitt IKT-behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • Bachelor eller tilsvarende
 • Erfaring innenfor området Lisens og Asset management
 • Kompetanse/erfaring med bruk av verktøy innenfor lisensforvaltning, f.eks SNOW
 • Erfaring fra å lede prosjekter og/eller prosesser for lisens forvaltning
 • Erfaring fra IKT avtaleforhandlinger
 • Analytisk legning og metodisk tilnærming til oppgave og problemløsning
 • God økonomiforståelse og erfaring med oppfølging av store avtaler
 • Evne til å omsette kundebehov til avtalte leveranser
 • Overordnet forståelse for ITIL og prosessarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, evne til å styre, følge opp og levere resultater
 • Gode samarbeids og relasjonsbyggende evner
 • på tvers av organisasjonsenheter
 • Høy personlig integritet, beslutningsevne og modenhet
 • God organisasjons og prosessforståelse
 • Engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Adferd og væremåte som stimulerer til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Linda Pedersen
Telefonnummer: 99434603

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon