Linux Operations Engineer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Ved Forsvarets stasjon Ringerike er det ledig to stillinger som Linux Operations Engineer i avdeling for nettverksoperasjoner.

Arbeidsoppgaver

Som Operations Engineer vil du ikke bare være systemadministrator men også jobbe med å designe og utvikle Linux produksjonssystemer i et devops-miljø. 

Mye av arbeidet vil derfor være å jobbe tett med utviklere for å implementere nye og utvide eksisterende systemer for prosessering av store datamengder, med fokus på ytelse, ressurshåndtering og filtrering. 

Vanlige arbeidsoppgaver vil være innen installasjon, konfigurasjon og ytelsesvurdering i tillegg til feilsøking og feilretting ved behov. I tillegg vil du jobbe med vedlikehold og utvikling av monitoreringsløsninger for maskinvare og systemapplikasjoner. 

Du vil også delta i administrative oppgaver som planprosesser og anskaffelsesprosjekter og det forventes at man utarbeider, oppdaterer og vedlikeholder systemdokumentasjon 

Det vil bli satt av tid og ressurser til å holde seg faglig oppdatert innen eget arbeidsområde og bygge fagkompetanse innen ny teknologi, spesielt innen systemadministrasjon av distribuerte systemer.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

Det kreves minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor informatikk eller datateknikk. 

Lang relevant erfaring/utvist realkompetanse innen fagområdet, med meget god resultatoppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning. 

Det er ønskelig med mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområdene. 

Krav til tjenesteerfaring: 

Kandidaten må ha erfaring med systemadministrasjon på Linux. 

Det er ønskelig med erfaring innen: 

  • Moderne verktøy for automatisert konfigurasjon og monitorering av systemer
  • Et eller flere programmering- eller scriptespråk.
  • RedHat/CentOS operativsystem
  • Databaseteknologier
  • Distribuerte prosesseringsløsninger
  • Nettverksteknologi og nettverksinfrastruktur
  • Firewallteknologi og pakkefiltreringssystemer

Særskilte krav: 

Det kreves at kandidaten har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som egnethet, vurderingsevne, samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt for tilsetning.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør i lønnstrinn 63 – 70/ kr 548 200 – 623 900 pr. år) eller senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 68 - 75/ kr 600 200 til 686 900 pr år) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 32177233

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger