Liker du å planlegge ? Vi har stillingen som passer for deg

Planlegger Linjen Tønsberg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppeleder og arbeidsledere
 • Utarbeide arbeidsplaner, arbeidspakker, turnus- og ressursplaner samt fremdriftsplaner i henhold til avtaler og "hvite tider" for kostnadseffektiv drift
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • Tilrettelegge for oppstartsmøter
 • Delta på tverrfaglige møter.
 • Oppfølging av eksterne prosjekter som utføres i område.
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
 • Stedfortreder for Faggruppeleder ved ferie ol.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som Banemontør / Banereperatør
 • Teknisk fagskole eller relevant høgskoleutdanning vil være en fordel .
 • God kunnskap om fremdrifts-/ressursplanlegging, turnusoppsett samt kunnskap om arbeidstidsbestemmelser .
 • God forståelse for kostnadseffektiv planlegging av ressurser
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy, feks: Gat, Best, Banedata..
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

Personlige egenskaper

 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Arvid Ingar Andersen
Telefonnummer: (+47) 91675747

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon