Liker du å jobbe med saksbehandling og inspektørvirksomhet innen maritime installasjoner?

Senioringeniør for Hydrogen- og oksygensystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Liker du å jobbe med saksbehandling og inspektørvirksomhet innen maritime installasjoner? 

Vi søker nå etter en person som har kunnskap om- og interesse for fagfeltene Hydrogen- og oksygensystemer til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter. Stillingen vil til dels være knyttet opp mot prosjekt Nye ubåter til Forsvaret.  

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og innhente grunnlagsdokumentasjon for fagområdet i Forsvarssektoren
 • Utføre kontroll og avviksbehandling innen fagområdet på Forsvarets fartøyer og avdelinger
 • Teknisk saksbehandling knyttet til fremtidige materiellanskaffelser innen fagfeltene
 • Teknisk oppfølging av materiell i driftsfasen knyttet til egne fagfelt
 • Utføre OHFRA (Oxygen Hazard and Fire Analysis) på oksygen-materiell
 • Utføre HHFRA (Hydrogen Hazard and Fire Analysis) på hydrogen-materiell
 • Opprette masterdata for materiell i ERP systemet ved nyanskaffelser og vedlikehold av masterdata på materiell innen stillingens fagfelt
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Master eller tilsvarende innenfor relevant teknisk fagområde
 • Erfaring med gassanlegg og -systemer
 • Erfaring med utarbeidelse av risikoanalyser
 • Relevant erfaring fra saksbehandling/inspektørvirksomhet innenfor maritim virksomhet
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, samt gode norsk og engelsk kunnskaper
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig:

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med regelverksarbeid 
 • Erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP
 • Erfaring med design, konstruksjon og DAK (Data Assistert Konstruksjon)
 • Kjennskap til dimensjonerende regelverk for hydrogen- og gassanlegg 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig 
 • Tar ansvaret for handlinger, prosjekter og medarbeidere 
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 640 200 til kroner 813 400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Svein Ove Strandos
Seksjonssjef
Mobil: 926 26 831

Hvem er Forsvarsmateriell?

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.