Liker du å jobbe både som ingeniør og leder?

Leder for Tekniske fellestjenester

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig fast heltidsstilling som leder for Tekniske fellestjenester.

Vi søker en erfaren og engasjert person som liker å jobbe både med fag og ledelse. Hos oss får du en meningsfull jobb som bidrar til en mer bærekraftig verden. Du får ta del i det mangfold av oppgaver som et universitet har å by på, både innen innovasjon, undervisning, forskning og administrasjon. Og du får gleden av å være del av et godt arbeidsmiljø med mange dyktige ingeniører, teknikere, vitenskapelige ansatte og studenter.

Stillingen er en kombinasjon av ingeniørfaglig arbeid, undervisning og ledelse. Fagmiljøet preges av mange ulike fagkompetanser og gode fagfellesskaper som langt på vei er selvdrevne. Du vil derfor arbeide med både faglige prosjekter, undervisning og ledelse.

De tre enhetene som inngår i Tekniske Fellestjenester er Laboratorie- og ingeniørtjenester, Verksted og Senter for studentinnovasjon - Eik Lab. Disse har egne teamledere, mens personalansvaret for alle enhetene ligger hos deg. Et godt samspill og evne til å jobbe på flere nivåer er derfor sentralt for stillingen.

Du vil ha det overordnede ansvaret for koordinering av ressurser, prosesser og prosjekter. Det er derfor viktig at du er god til å involvere, planlegge og følge opp.

Det overordnede HMS-ansvaret er også en del av stillingen. Her vil du samtidig ha flere som står for det praktiske HMS-arbeidet i hverdagen på de enkelte laboratoriene og på verkstedet.

Du vil ha det overordnede ansvar for driften av laboratoriene og verkstedene ved fakultetet og for at disse utnyttes så effektivt som mulig. Du får ansvar for å videreutvikle laboratoriene slik at de både fremstår og drives mest mulig profesjonelt og fremtidsrettet. Dette må skje gjennom inkluderende prosesser med teamlederne, øvrige ansatte i enhetene, studenter og fagmiljøene på REALTEK.

Det vil også være mange spennende oppgaver knyttet til undervisning og forskningsaktiviteter ved fakultetet. REALTEK har flere aktive forskergrupper med betydelig internasjonal prosjektportefølje og med internasjonale utvekslingsstudenter og stipendiater som har behov for tjenester levert av Tekniske fellestjenester.

Stillingen er sentral i arbeidet med å sikre en god infrastruktur for undervisning- og forskningsaktiviteter ved fakultetet.

Samspill og fellesskap er viktige verdier ved NMBU og dette arbeider vi konkret med på REALTEK.

Stillingen inngår i ledergruppen ved fakultetet, og rapporterer til Dekan.

Arbeidsoppgaver

 • I fellesskap med de ansatte finne måter å organisere arbeidet på og følge opp på dette
 • HMS- og kvalitetsansvar for hele fakultetet
 • Overordnet ansvar for investeringsplaner og vedlikeholdsplaner av for laboratorier og utstyr samt implementering av disse      
 • Overordnet ansvar for profesjonell drift og videreutvikling av laboratoriene og verkstedet ved fakultetet
 • Faglige oppgaver knyttet til undervisning og forskningsprosjekter på REALTEK
 • Være prosjektleder på vegne av fakultetet i forbindelse med større endringer som berører eiendomsutvikling, laboratoriedrift, leiestedsmodell, infrastruktur for campus o.l.
 • Bidra til master- og doktorgradsoppgaver, samt FoU-prosjekter i samarbeid med privat og offentlig sektor
 • Personalledelse for alle i Tekniske Fellestjenester

Det må påregnes endringer i stillingens oppgaver og innhold etter erfaring og kvalifikasjoner.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, (på masternivå). Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. For tilsetting i stillingskode senioringeniør (kode 1181) kreves det omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.  
 • Dokumentert erfaring fra personalledelse, og prosjektledelse
 • Dokumentert kunnskap om HMS-arbeid
 • Gode digitale ferdigheter
 • Flytende norsk skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Motivasjon for samarbeid med ansatte, kolleger og studenter
 • God til å skape struktur med hensyn til arbeidsprosesser, ryddige laboratorier og bruk av felles ressurser og arealer.
 • Erfaring fra drift og utvikling av laboratorier og verksted
 • Erfaring med planlegging, budsjettering og innkjøp av utstyr og lignende.

Personlige egenskaper

Personlige egnethet for stillingen vektlegges. Det kreves at du er/har:

 • Praktisk anlagt og løsningsorientert
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og beholde oversikten
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Problemløser som evner omstilling

Det er ønskelig med:

 • Interesse for undervisning/forskning og koplingen mot næringslivet

Fakultetet ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen kan innplasseres i følgende stillingskoder

 • Overingeniør (1087), lønnstrinn 65 – 75 (årslønn 594 300 – 715 900), avhengig av kvalifikasjoner eller
 • Senioringeniør (1181), lønnstrinn 67 – 78 (årslønn 615 800 – 776 900), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Dekan Anne Cathrine Gjærde, +47 672 31 520, e-post: anne.cathrine.gjarde@nmbu.no
 • Fungerende leder for Tekniske fellestjenester, Arnstein Moe, +47 672 31 927, e-post: arnstein@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via lenken” Søk stillingen”.

Søknadsfrist: 10.desember 2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Gjærde
Dekan
Arnstein Moe
Fungerende leder for Tekniske fellestjenester
E-postadresse: arnstein@nmbu.no

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no