Liker du å forenkle arbeidsprosesser ved å benytte digitale verktøy? Da er det deg vi ser etter.

Prosessansvarlig - digitale arbeidsordre

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sporveien ser etter deg som har gode kunnskaper om vedlikehold og som har erfaring med forbedring av arbeidsprosesser. Dette innebærer å ha god dialog med relevante fagmiljøer i Sporveien for å forstå deres behov og klare å forstå verdikjedene.  Vi søker deg som blir motivert av å levere et produkt som gir fornøyde brukere.

Vi søker en medarbeider som skal ha hovedansvaret for å drifte og å videreutvikle Infrastrukturenhetens vedlikeholdsapp for digitale arbeidsordre (DAO). Vedlikeholdsappen er bygget i rammeverket Novacura Flow og snakker direkte med virksomhetssystemet IFS. Appen har ca. 200 brukere, og Sporveien har allerede en egen ressurs som utvikler det datatekniske i appen eller i samarbeid med leverandøren.

Du vil være testleder ved utvikling av ny funksjonalitet eller endring av eksisterende, og også være en del av forvaltningsteamet til Novacura Flow. Du vil være kontaktpunkt mot IT ved brukertilganger, ved behov for oppdatering av DEP, ved feilsituasjoner i app som ikke løses av 1. linje.

Du vil også være superbruker for vedlikeholdsmodulen for infrastruktur i IFS, og stedfortreder for modulansvarlig. Dette innebærer at du også er med på testing av IFS, bidrar til å holde kurs i IFS for nye brukere og er med i utviklingsprosjekter innen IFS.

Ansvar og arbeidsoppgaver - DAO

Utviklingsoppgaver

 • Kartlegge, vurdere og følge opp endringsforslag fra brukerne
 • Utvikle oss mot fremtidig ønsket funksjonalitet

Testing

 • Utviklingstesting og samhandling med utvikler(e)
 • Verdikjedetesting sammen med sluttbrukere og økonomer
 • Servertesting med Novacura Forvaltning

Forvaltning

 • Vurdere og prioritere endringsforslag sammen med prosesseier og modulansvarlig IFS
 • Delta i forvaltningsfora sammen med Novacuraforvalter (IT), andre enheters prosessansvarlig, prosesseiere, systemutvikler
 • Administrere og gjennomføre Superbrukersamlinger

Drift

 • Håndtere feilsituasjoner i daglig bruk som ikke løses av 1.linje (servicedesk)
 • Opplæring

Ansvar og arbeidsoppgaver - IFS

 • Stedfortreder for modulansvarlig for infrastrukturvedlikehold i IFS
 • Bistå med kursing i IFS
 • Deltagelse i utviklingsprosjekter innen IFS

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis utdanning på bachelornivå med kompetanse innen relevant fagområde
 • Lang erfaring innenfor vedlikehold eller bruk av digitale verktøy kan kompensere for manglende teoretisk utdanning
 • Det er ønskelig med kunnskap om IFS eller andre ERP-verktøy
 • Du har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner på norsk
 • Gjerne erfaring med Lean

Personlige egenskaper

 • Du motiveres av å nå resultater.
 • Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne.
 • Du motiveres av å forenkle arbeidshverdagen for andre ved å utnytte mulighetene som ligger i digitale løsninger.
 • Du er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse.

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du har spørsmål om stillingen ber vi deg ta kontakt med Leder for Asset management i Sporveien Odd Erik Berg på telefon (916 75 836) eller på mail (odd.erik.berg@sporveien.com).

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Odd Erik Berg
Leder Asset Management

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Viken. Selskapet har 623 ansatte, og frakter årlig 119 millioner reisende.

T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Konsernet har om lag 3 350 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo.