Leveranserådgiver IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker IT leveranserådgivere!

Statens vegvesen IT, Produkter og tjenester IT, utvikler en ny og spennende rolle i seksjonen IT Planlegging og oppfølging; leveranserådgiver. Som leveranserådgiver vil du være rådgiver og støtte for gjennomføring av leveranser innenfor produktområdene våre.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at det lages gode planer for leveranser innenfor flere produktområder
 • Koordinere og aktivt følge opp leveranser og endringer i produktområde slik at de leveres innenfor avtalte frister
 • Kontinuerlig ha oversikten over hva som er planlagt eller pågår av infrastrukturendringer som kan påvirke sitt produktområde
 • Sørge for at ressurser i produktområdet har rett forståelse av SVV sine prosesser og verktøy
 • Sørge for fart og flyt i produktutviklingen samt god dialog og samhandling innad i teamet
 • Samhandle med andre leveranserådgivere for å bistå med et overordnet bilde på hva som skjer
 • Bistå inn i produktområde der det oppstår behov

Leveranserådgiverrollen er i en oppstartsfase, så det vil komme flere oppgaver som tilfaller rollen. Vi ser derfor etter deg som vil være med på denne endringsreisen, og som synes det er kult at du kan være med på å forme den nye rollen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Teknisk kompetanse rundt hvordan IKT-løsninger er sammensatt for å kunne planlegge endringsløp
 • Erfaring innenfor områdene smidig utvikling, prosjektledelse og kurs/sertifisering som Scrum Master er en fordel
 • Erfaring fra ledelse av utviklerteam, arbeidsgrupper og oppgavestyring innenfor tekniske områder vil være en fordel
 • Kjennskap til Lean og smidig virksomhet

Arbeidsoppgavene krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Vi ser etter deg som er strukturert, har sterk gjennomføringsevne, og som liker å jobbe i et miljø med høyt tempo. Det er sentralt at du har god rolle- og prosessforståelse. Vi ønsker at du er glad i å lytte til andre og at du selv kommuniserer tydelig, direkte og konstruktivt.

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø i nytt, flott kontorbygg sentralt i Drammen. Kontorbygget vårt er universelt utformet, om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss! Kontorsted for stillingene er primært Drammen, men vi kan også vurdere andre kontorsteder hvor IT har medarbeidere, og vi har stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted. Ta kontakt, så ser vi om finner en løsning som passer.
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • lønn basert på kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk

Mangfold - andre opplysninger - kontaktperson

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

Kontaktperson: Seksjonssjef Agnethe Sollid, tlf. 982 55 022 – ta kontakt for en hyggelig prat om de ledige stillingene.

Kontaktpersoner

Agnethe Sollid
Seksjonssjef
Mobil: 982 55 022

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger