Leverandørstyrer i Avdeling for Digitalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Altinn er den sentrale IKT-plattformen som er etablert for å ivareta myndighetenes satsning på elektronisk innrapportering og dialog med innbyggere/næringsliv. Avdeling for Digitalisering skal bidra til at IKT-plattformen er med på å forenkle dialogen mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv.

Våre leverandører som bistår oss med drift, forvaltning og utvikling av løsningene er kompetente og profesjonelle IT-leverandører. Dine oppgaver blir å forvalte, videreutvikle og sikre at kontraktene med leverandørene understøtter våre behov og at de kontraktsmessige forpliktelser etterleves. Du får på denne måten være med på å skape en mer moderne og brukervennlig forvaltning i Norge.

 

Arbeidsoppgaver

 • operasjonalisering av etablerte avtaler, med løpende oppfølging 
 • følge opp at leverandørene leverer og rapporterer på avtalt tjenestenivå, samt utarbeide og iverksette korrigerende tiltak
 • bistå i ulike prosesser som påvirker merkantile/kontraktsmessige forhold 
 • bistå i anskaffelsesprosesser

 

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen IT, økonomi og/eller jus
 • realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • forståelse for løsninger med elektronisk datautveksling 
 • erfaring fra forhandlinger og kontraktsforvaltninger en fordel
 • god formuleringsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

 

Egenskaper

 • du må ha evne til å bygge gode relasjoner med leverandører, kunder og kollegaer
 • du må også ha stor arbeidskapasitet og være nøyaktighet

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen 
 • utfordrende arbeidsoppgaver 
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling 
 • fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens Pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen er fast og plassert i avdeling for Digitalisering, seksjon Økonomi og Fellestjenester. Den er avlønnet som rådgiver med årslønn fra kr. 470 000 - 598 200 eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr. 512 700 - 835 500 avhengig av utdannelse og kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

Arbeidssted vil være Brønnøysund, men arbeidssted ved vårt kontor i Oslo kan også vurderes.

Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten mange muligheter.

En arbeidsplass med stort mangfold

Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

Arild Edgar Hansten
Underdirektør

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no