Ledsager spesialtransport

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon Transport og Samfunn består av 10 avdelinger med hovedkontor i Trondheim. Divisjonen har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier og vil være sentrale i utviklingen av fremtidig transportsystem.

Kontor for «Ledsagelse spesialtransport» er en del av seksjon for «Beredskap og spesialtransport». Kontoret har nasjonalt ansvar for gjennomføring av ledsagelse av tunge transporter. Ansvaret omfatter all offentlig veg. Kontoret har ca. 25 ansatte som sitter over hele landet.

Hensikten med ledsagelsen, er å ivareta bruene. For ikke å overskride kapasiteten til bruene må de tyngste transportene passere disse etter gitte føringer, f.eks. at det må kjøres sentrisk over brua. Det er da ledsager sitt ansvar å sørge for at transporten kommer trygt over iht. gitte føringer og samtidig avvikle trafikken på en trygg måte. I mange tilfeller betyr dette å stanse trafikken, til transporten har kommet over brua.

Den største delen av jobben foregår ute på vegen hele året til alle døgnets tider – å ivareta HMS og sikre god HMS-kultur er derfor en svært viktig del av stillingen.

Kontorsted Oslo. Endel reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Sette seg inn i dispensasjonen som utløser ledsagelsen.
 • Få oversikt over strekningen som skal ledsages, sjekke vegarbeid o.l.
 • Innhente informasjon om bruer som skal passeres.
 • Avtale direkte med transportør om oppdraget.
 • Gjennomføre ledsagelsen.
 • Sørge for at følgebilen har riktig utstyr.
 • Bruke godkjent bekledning for oppgaven.
 • Sende utført oppdrag til fakturering. 
 • Eventuelle hendelser og nestenulykker skal rapporteres til kontaktperson hos oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

Kvalifikasjonskrav

For å kunne utføre ledsagertjenesten kreves følgende:

 • God kunnskap om aktuelle lover og forskrifter.
 • God kunnskap og forståelse for tunge kjøretøy.
 • God forståelse for HMS.
 • God kunnskap om, og erfaring med dispensasjoner for tunge kjøretøy.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Det er en fordel om du har erfaring fra ett eller flere av våre fagområder.
 • Førerkort klasse CE

Det er i tillegg behov for følgende kurs/opplæring:

 • Arbeidsvarslingsbevis, kurs 1 eller 2
 • Trafikkdirigering kurs 3
 • Beherske søk i Brutus.
 • Ha gjennomført internt teoretisk kurs.
 • Ha gjennomført minimum 20-30 timer ledsagelse på veg sammen med en erfaren ledsager.
 • Hvis du ikke har disse fra før vil dette bli gjennomført etter ansettelse.

Personlige egenskaper:

 • Jobbe selvstendig
 • Ryddig og nøyaktig.
 • Løsningsorientert
 • God til å samarbeide, men liker å arbeide selvstendig og ta beslutninger
 • God arbeidskapasitet og kundefokus

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med kontorsjef Tone Eriksen-Munther, telefon +47 957 20 062, eller e-post tone.munther@vegvesen.no.

Kontaktpersoner

Tone Eriksen-Munther
Kontorsjef
Telefonnummer: +47 957 20 062

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger