Ledig stilling som Spesialrådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ledig stilling som Spesialrådgiver/seniorrådgiver for sykkelløsninger i Oslo i Statens vegvesen 

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Arbeidsoppgaver:

Vi skal realisere målet om 20% sykkelandel innen 2023 i Oslo. For å oppnå økt framkommelighet på sykkel er det nødvendig å styrke etatens kompetanse. Dette gjelder særlig for steder/strekninger hvor dagens sykkelløsninger er for dårlige men samtidig vanskelige å utbedre. Vi ønsker i tillegg å forsterke vårt samarbeid med våre samarbeidspartnere for å oppnå enighet om foreslåtte løsninger og dermed forbedre vår gjennomføringsevne. Til dette arbeidet er det nødvendig med en seniorrådgiver.

Nøkkelkompetanse:

 • God kunnskap om lover, regler og normer for sykkel og fotgjenger
 • Lang erfaring med sykkelløsninger i Oslo og et stort nettverk
 • Lang og allsidig tverrfaglig erfaring innen sykkel og trafikk i byen
 • Rapportering av ditt arbeid gjøres elektronisk, og mye av utstyret er datastyrt så du må beherske PC og MS Office.

Kvalifikasjonskrav:

 • 5-årig mastergrad innen relevante tekniske fag
 • 8-10 års erfaring fra fagområdene plan og trafikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Lang erfaring i møte med trafikantene og SVV´s interessenter 

Det vil også bli lagt vekt på at du:

 • er løsningsorientert
 • tar ansvar for eget arbeid, er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • er praktisk og strukturert i din tilnærming til oppgaveløsning
 • har gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • liker kombinasjonen av å jobbe både teoretisk og praktisk

Kontaktpersoner

Dagmar Hoyer

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger