Sekretariatsmedarbeider Norge digitalt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Geodatakoordinatorseksjonen har ansvar for og utøver rollen som nasjonal geodatakoordinator i det nasjonale geodatasamarbeidet, Norge digitalt. Seksjonen har ansvar for videreutvikling og forvaltning av den nasjonale geoportalen Geonorge. Dette er løsningen som Kartverket i sin strategiske handlingsplan, har prioritert som det stedet hvor alle offentlige dataeiere deler sine data som aktivt skal brukes av offentlige etater og næringsliv. Geodatakoordinator er sekretariat for Norge digitalt-samarbeidet, som innebærer oppfølging av avtaler, fagfora og råd, informasjon til og henvendelser fra parter samt den tekniske oppfølgingen av partene. For å gjennomføre dette trenger seksjonen å styrke bemanningen. Stillingen er også tenkt å ivareta oppgaver for hele infrastrukturavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta den årlige avtaleinngåelsen og økonomien knyttet til partene i Norge digitalt
 • Legge til rette for og bidra til god informasjonsflyt i samarbeidet
 • Førstelinje for kontaktpunktet i sekretariatet og oppfølging av CRM-systemet
 • Administrere autorisasjon for datatilgang og editering
 • Følge opp kvalitetssystemet og seksjonens prosessbeskrivelser
 • Bistå gjennomføring og tilrettelegging av samarbeidets råd, grupper og fagfora, samt være kontaktpunkt mot Kartverkets kommunikasjonsavdeling

Kvalifikasjoner

 • Stillingen har mange viktige funksjoner, både faglige og administrative, og kunnskap om geografisk informasjon og anvendt teknologi tillegges betydelig vekt.
 • God forståelse for teknologi og IKT
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse
 • Geomatikk/GIS

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Søker må være resultatorientert, ha gode samarbeidsevner, være strukturert, kunne arbeide selvstendig og uttrykke seg godt muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.
 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 459 100 til kr 623 900 etter kvalifikasjoner.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke ut fra alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kartverket er IA-virksomhet

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Kontaktpersoner

Sissel Skovly Seksjonsleder Seksjonsleder
Seksjonsleder

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger