Geomatikkmedarbeider Norge digitalt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Geodatakoordinatorseksjonen har ansvar for, og utøver rollen som, nasjonal geodatakoordinator i Norge digitalt. Seksjonen har ansvar for videreutvikling og forvaltning av den nasjonale geoportalen Geonorge, og løsningen er i Kartverkets strategiske handlingsplan prioritert som det stedet hvor alle offentlige dataeiere deler sine data og som aktivt skal brukes av offentlige etater og næringsliv. Dette krever innsats på videreutvikling og forvaltning av Geonorge samt oppfølging av dataeiere og databrukere. For å gjennomføre dette trenger seksjonen å styrke bemanningen.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av produktspesifikasjoner fra Norge digitalt-parter
 • Modellere geografiske data og tjenester og distribusjon av disse gjennom Geonorge
 • Videreutvikle metoder for kontroll, forvaltning og omforming av geografisk informasjon
 • Veilede, informere og følge opp Norge digitalt-parter slik at de distribuerer sine data i henhold til lov/forskrift og standarder
 • Forvalte og videreutvikle komponenter i den nasjonale geoportalen, Geonorge
 • Stillingen vil medføre betydelig kontakt med eksterne samarbeidsparter nasjonalt og noe internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap om bruk av geografisk informasjon, samt evne til å se muligheter for å integrere slik informasjon innenfor ulike bruksområder
 • God forståelse for teknologi og IKT
 • Erfaring med ulike forvaltningssystemer for geografisk informasjon
 • Kunne stå for utviklingsaktiviteter gjennom hele verdikjeden fra dataetablering til ferdige produkter
 • Kjennskap til UML-modellering og ny webteknologi vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse

Utdanningsretning

 • Geomatikk/GIS

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Søker må være resultatorientert, ha gode samarbeidsevner, kunne arbeide selvstendig og uttrykke seg godt muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør, kode 1087/1181, fra kr 459 100 til kr 686 900 etter kvalifikasjoner
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kartverket er IA-virksomhet

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Kontaktpersoner

Sissel Skovly Seksjonsleder Seksjonsleder
Seksjonsleder

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger