GIS-/geodatamedarbeider ved Fylkeskartkontoret i Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Fylkeskartkontoret i Oslo er det ledig fast stilling som GIS-/geodatamedarbeider. Kontoret betjener fylkene Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkartdata, temadata, plandata) og arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon). Arbeidsoppgavene løses gjennom tett samarbeid mellom fagområdene. Vi har et stort nett av samarbeidsparter, blant annet kommuner og andre offentlige etater. Veilednings- og opplæringsvirksomhet innenfor våre fagområder er blant våre oppgaver. Til stillingen søker vi en person med bred faglig kompetanse knyttet til etablering, forvaltning og bruk av geodata.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll, forvaltning, analyse og tilgjengeliggjøring av geodata
 • Oppfølging, veiledning og opplæring av kommuner og andre samarbeidsparter
 • Bidra i prosjektplanlegging og - gjennomføring for etablering av geodata
 • Bidra til at kontoret og Kartverket når sine mål

Kvalifikasjoner

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Erfaring med å holde kurs og foredrag
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne lede arbeid i grupper
 • Kunne jobbe prosjektrettet og i team
 • Utdannelse og arbeidserfaring innen geodatafaget
 • Erfaring med relevante GIS-verktøy
 • Gode IT-kunnskaper

Utdanningsretning

 • Geomatikk/GIS

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Utadrettet og serviceinnstilt – særlig i kontakt med våre samarbeidsparter
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunne jobbe målrettet og strukturert, selvstendig og i team
 • Resultatorientert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde i rask utvikling
 • Nødvendig opplæring og muligheter for videreutvikling innenfor fagområdet
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 459 100 til kr 590 000 etter kvalifikasjoner.

Pensjonsordning og muligheter for boliglån gjennom Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke ut fra alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kartverket er IA-virksomhet. Forholdene vil i størst mulig grad tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Astrid Rygg
Senioringeniør
Telefonnummer: 32118514
Mobil: 48216828
Tor Ivar Solsrud Majercsik
Fylkeskartsjef
Telefonnummer: 32118515
Mobil: 92804242

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger