Ledig stilling som analytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker deg som har god erfaring med analyse og etterretningsvurderinger og motiveres av høy kvalitet. Du er en dyktig  og troverdig formidler av etterretningsorienteringer. Du har en naturlig ydmykhet ovenfor egne mangler og andres kompetanse, og trives med å jobbe i en gruppe hvor det forventes kritiske synspunkter på hverandres arbeid. Du har god evne til å omstille deg når situasjonen krever det, og anser kvaliteten i resultatet som det viktigste, også når det innebærer selvstendig jobb i lengre perioder, eller manglende annerkjennelse for din del av sluttproduktet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å delta i oppdragsløsning gjennom å analysere, bearbeide, vurdere og rapportere om utviklingen innenfor prioriterte områder knyttet til Russland.

 • Delta og gi vurderinger i møter internt, eksternt, nasjonalt og internasjonalt
 • delta og gi vurderinger til andre fag- og arbeidsgrupper relatert til fagområdet
 • Analysere og utvikle informasjonsbehov

Kvalifikasjoner

Må krav for rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå 
 • Relevant erfaring fra analysearbeid knyttet til Russland

Ønskelige krav for rådgiver:

 • Utdanning innen russisk/ språkkompetanse
 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Må krav for seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå 
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring, herunder minst 2 år fra analysearbeid knyttet til Russland

Ønskelige krav for seniorrådgiver:

 • Utdanning innen russisk/ språkkompetanse
 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt. 

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning

Vi ser etter teamkompetanse og med det menes at din bakgrunn (tematisk/operativt ) må sees i sammenheng med Etterretningstjenestens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov

Vi tilbyr

 • Stilling rådgiver (kode 1434)
 • Lønn: Kr 555 800 - 643 000 (lønnstrinn 62-70) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale
 • Stilling seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: Kr 618 600 - 708 000 (lønnstrinn 68-75) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Kontaktpersoner

For spørsmål
Telefonnummer: 23 09 43 54

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger