Ledig stilling nr. 39/2018 - SVA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har viktige og spennende oppgaver knyttet til vassdragsforvaltning. Det er mange ulike samfunnsinteresser og hensyn knyttet til vern og bruk av vassdragene og NVE skal balansere de ulike hensynene på en best mulig måte.
 
Vi søker nå en engasjert og kunnskapsrik pådriver for å ivareta Skred- og vassdragsavdelingen sine oppgaver innenfor feltet. Du må være sterkt faglig engasjert og trives i skjæringspunktet mellom mange ulike interesser. Du får en sentral rolle i arbeidet med vassdragsforvaltning i NVE.
 
Stillingen inngår i Seksjon for areal og sikring, som koordinerer NVEs bistand til kommunene innen arealplanlegging, sikringstiltak mot flom, erosjon og skred samt miljøforbedrende tiltak i vassdrag. Stillingen er lokalisert i Oslo, men innebærer utstrakt samarbeid med NVEs regionkontor. Stillingen er fast.

Arbeidsoppgaver

 • Gi bistand/veiledning til medarbeidere innen arealplan og sikring
 • Koordinere miljøkompetansen i avdelingen
 • Delta i nasjonal gruppe for restaurering
 • Koordinere avdelingens oppgaver med oppfølging av vannforskriften
 • Utarbeide veiledere til ekstern og intern bruk innenfor fagområdet
 • Bidra til avdelingens kvalitetssikringsarbeid
 • Utstrakt samarbeid med regionkontorene
 • Intererreg prosjekter blant annet BwN (building with nature)
 • Bistå med øvrige oppgaver på avdelingen, herunder beredskap og krisestøtte
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet (10-20 dager pr år)

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • Høyere utdanning universitet/høyskole innenfor miljø/naturvitenskap
 • Relevant arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både norsk og engelsk
 • God kjennskap til offentlig vassdragsforvaltning  

Ønskelig/fordelaktig: 

 • Kjennskap til vannressursloven, naturmangfoldloven og vannforskriften vil være en fordel.
 • Kjennskap til NVEs ulike fagdatabaser og kartløsninger
 • Erfaring fra annen offentlig forvaltning
 • God rolleforståelse

Personlige egenskaper

 • Grundig, effektiv og strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Endringsvillig
 • God formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon, med et sterkt tverrfaglig miljø   
 • Rom for personlig utvikling
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor forebygging av flom og skredfare
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver evt. avd /over / senioringeniør (1408/1434/1364 evt. 1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ f.t. 450 000 650 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkeliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges)

Kontaktpersoner

Grethe Helgås
fung. Direktør
Telefonnummer: 22 95 93 30
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Martin Brittain
fung. Seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 93 13

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger