Er du IT-utvikler eller snønerd? Har du lyst til å jobbe i Snøskredvarslingen og utvikle Varsom?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE Snøskredvarslingen er i gang med sin syvende sesong. Det har vært en fantastisk spennende reise med tverrfaglige samarbeid, som har ført frem til de populære produktene vi har i dag på Varsom. Vi har et godt internasjonalt samarbeid og bidrar til nye standarder og innovasjon sammen med varslingstjenestene i Alpelandene, Canada og USA. Vi er en moderne varslingstjeneste hvor it-utvikling og formidling av snø- og skredkunnskap er høyt prioritert.

Snøskredvarslingen søker derfor etter deg som vil jobbe med it-utviklingen eller formidlingen – eller begge deler. Du vil også jobbe som snøskredvarsler. Snøskredvarslingen jobber hardt for å få så gode snøskredvarsler som mulig. Vi ønsker at vårt arbeid skal redde liv og gi folk det beste utgangspunkt for å ta gode skredfarevurderinger.

Vil du være med oss i dette viktige arbeidet og ta dette samfunnsansvaret ett hakk videre?

Vi har nå to nye stillinger og ser etter deg som er interessert i snøskred. Du er god på it-utvikling eller snø – eller helst begge deler. Vi har et sterkt fagmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling og en arbeidsdag med mening

Som en del av teamet vårt vil du bidra til at færre dør i snøskred og du vil være en del av Norges samfunnssikkerhet.

Snøskredvarslingen er antagelig verdens mest moderne varslingstjeneste – med innovativ bruk av app’er, modeller og satellittdata i kombinasjon med et observatørkorps med svært høy kompetanse og erfaring fra vinterfjellet. Vi har et godt arbeidsmiljø og flinke fagfolk fra ulike fagområder. Vi samarbeider også mye med andre aktører.

Vi ser etter søkere med høy kompetanse, men vi vil også vurdere yngre søkere med spesielt potensial for å utvikle faglig dyktighet raskt hos oss. Stillingene har arbeidssted Oslo, annet arbeidssted kan i enkelte tilfeller diskuteres.

Arbeidsoppgaver

  • Du vil inngå i vaktordningen til Snøskredvarslingen
  • Du vil utvikle IT-verktøy og/eller metoder som brukes operativt av varslingen
  • Du vil ha brukerkontakt og gi opplæring
  • Dine oppgaver utover skredvarsling:
   • IT-utvikling og/eller
   • Opplæring/brukerkontakt
   • Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde kan bli aktuelt

  Noen turer og samlinger i snøskredterreng vil være en del av arbeidet og du vil delta på vår kursstige i snøskredfaget.

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Krav:

  • Høyere utdannelse på høyskolen-/universitetsnivå med teknisk og/eller naturfaglig bakgrunn
  • Kunnskap og erfaring med:
   • Veiledning av andre i vurdering av snøskredfare ved ferdsel i skredterreng (høy kompetanse på ferdsel i skredterreng, skredfarevurdering, ev. redning)                  og / eller
   • Utvikling av IT-systemer (web, app, api, .net, python, c#)
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Førerkort

  Ønskelig:

  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
  • Gode skiferdigheter og kjennskap/erfaring ifm. vurdering av sikkerhet i skredterreng (snøskredvurderinger, terrengvalg, ferdselsmønster, gruppedynamikk)
  • Gode analytiske evner til bruk i skredvarsling (vurdering av snødekke, værprognoser, skredfare, ferdselsråd)
   

Personlige egenskaper

  • Strukturert og ryddig
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Evne til selvstendig problemløsning, ta initiativ og arbeide målrettet
  • Positiv innstilling og godt humør
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Interesse for skred og forebygging av skredproblemer
  • Skikket for og interessert i feltarbeid
  • Interesse for friluftsliv
  • Ønsker og evner å få til noe sammen med andre
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

  • Sterk kunnskapsorganisasjon
  • Sterkt tverrfaglig miljø
  • Innflytelse på viktige samfunnsområder
  • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
  • Frihet til å disponere egen arbeidstid
  • Flotte, nyrenoverte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
  • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
  • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
  • Trening i arbeidstiden
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
  • Årslønn innenfor spennet kr 460 000
  •  kr 700 000 i stillingskode avdelings-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler 

   Du vil arbeide ved Seksjon for bre, is og snø ved Hydrologisk avdeling. Våre hovedoppgaver er varsling (mest snøskredvarsling og isvarsling, men vi deltar også i flom
  • og jordskredvarsling) og forskning, samt målinger av isbreer, snø, is og vanntemperatur. Seksjonen har 20 ansatte og et observatørkorps på omkring 80 personer innenfor snøskred, is, bre og snø. Vi leder og deltar i svært spennende prosjekter på IT-utvikling og automatisk analyse av store mengder geodata. Formidling av målinger, varsler og kunnskap er sentralt, både mot sluttbrukere og gjennom media. Vi har ansvar for Snøskredskolen, Isskolen og ulykkesidene på Varsom. Seksjonen er ansvarlig for Snøskredvarslingen og gir ut varsler på Varsom.no hver dag i vinterhalvåret. Vi har en betydelig rolle knyttet til kompetansebygging innenfor snøskred. Vi har er sentrale i utarbeidelse av nye standarder for snøskredvarsling, som nå tas i bruk i Europa.

   I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

   Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

   Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

   Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument
  • og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).
               

Kontaktpersoner

Emma Julseth Barfod
Overingeniør
Telefonnummer: 913 06 032
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Rune Engest
Seksjonssjef
Telefonnummer: 990 38 868

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger