Ledig stilling for veiingeniør Kommunalteknikk prosjekt og forvaltning

Veiingeniør 100 % fast stilling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nye Tønsberg kommune blir en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven!

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. Kontorplassering vil være i dagens rådhus på Re.

Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkeringsstrategi, prosjekter for parker, friluft og idrettsanlegg. Kommunalteknikk får til sammen ca. 30 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen flyttes til Revetal fra nyttår. (Tidligere Re rådhus). Driftsavdelingen blir lokalisert på Kilen som egen virksomhet.

Ved virksomheten Kommunalteknikk på Revetal blir det ledig stilling som Veiingeniør 100% stilling fra 1/1-20.

Arbeidsområdet vil omfatte:

 • Sluttføring av ny Trafikksikkerhetsplan for den nye kommunen, samt oppfølging av denne med annet trafikksikkerhetsarbeid
 • Oppfølging av saker og planer relatert til kommunale veier, G/S-veier, gatelys og broer
 • Samarbeide med Driftsavdeling, Tønsberg Parkering, Kommuneutvikling og andre interne aktører
 • Saksbehandling og kontakt med eksterne myndigheter
 • Behandling av skilt planer
 • Henvendelser fra publikum, foreninger og næringsliv
 • Prosjektledelse til små prosjekter
 • Gjennomføring av tidligfase, studier og reguleringsarbeider
 • Andre oppgaver som normalt tilfaller vei og g/s området
 • Utarbeidelse av enkelte politiske saker
 • Stillingen rapporterer direkte til Virksomhetsleder

 Ønskede kvalifikasjoner for stillingen er:

 • Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå med vei fag
 • Erfaring fra vei planlegging og forvaltning
 • Erfaring fra trafikksikkerhetsarbeid
 • Må kunne beherske bruk av aktuelle dataprogrammer
 • God struktur og gode kommunikasjonsevner

 Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team
 • Positiv innstilling og godt humør vektlegges
 • Evne til godt samarbeid med mange interne og eksterne aktører tillegges stor vekt
 • Være serviceinnstilt og stå på når det trengs

Allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • En trygg og faglig interessant stilling
 • Et godt fag/ arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • Frihet til å forme egen arbeidsdag

 

Kontaktpersoner

Knut Bartho Hansen
Telefonnummer: +47 97508329

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.