Ledig midlertidig stilling som skadevareanalytiker til etterretning i det digitale rom

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten søker en engasjert og strukturert medarbeider til midlertidig stilling som seniorrådgiver frem til 1. juli 2019. Stillingens funksjon er skadevareanalytiker. 

Skadevareanalytikerens hovedoppgave er å produsere analyserapporter basert på statisk og/eller dynamisk analyse av binærfiler og skadevare. 

Stillingene inngår i et tungt fagmiljø innenfor etterretning i det digitale rom. I det ligger muligheten til å jobbe med noen av Norges skarpeste hoder på et faglig satsningsområde med nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre analyse av skadevare ved reversering av binærkode og/eller ved dynamisk analyse for å kartlegge og dokumentere blant annet skadevarens funksjoner.

Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle metoder, prosedyrer og verktøy relatert E-produksjon innen ansvarsområdet samt gi faglig veiledning, opplæring og kompetanseoverføring internt..

Holde seg faglig oppdatert innenfor disiplinspesifikk utvikling og fagtematikk..

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

 • I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning kompenseres med relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning. 
 • Det er ønskelig med mastergrad innenfor relevante fagområder. 
 • profesjonsgrad) innen relevant fagkrets 

Krav til tjenesteerfaring: 

 • Må ha veldig god kunnskap om informasjonssikkerhet.
 • Må ha lang erfaring med skadevareanalyse og reverse engineering.
 • Må ha lang erfaring med debugging og/eller verktøy som OllyDbg, WinDbg, GDB, IDA Pro.
 • Må ha lang relevant erfaring med C/C++.
 • Må ha erfaring med scripting, fortrinnsvis Python.
 • Det er ønskelig med erfaring innen et av følgende områder: 
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret forøvrig.
 • Erfaring med analyse av nettverkstrafikk med for eksempel Wireshark.
 • Erfaring med kerneldebugging.

Særskilte krav: 

 • Det kreves god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk. 
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting.
 • Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper som vurderingsevne, samarbeidsevne, analytisk evne vurderes og vektlegges ved tilsetting. Kandidatens evne til skriftlig fremstilling på norsk vil også bli vurdert og vektlagt særskilt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnstrinn 72-78 (fra kr 650 200 til kr 745 600 pr år) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 23 09 41 89

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger