Ledig fast stilling ved Forsvarsdepartementets IKT-enhet

Seniorrådgiver IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i et innovativt teknisk miljø med stort fokus på sikkerhet? Begynn hos oss i Forsvarsdepartementets IKT-enhet. Vi har ansvaret for kritiske graderte nasjonale informasjonssystemer, og vi trenger flere eksperter på laget. Våre tjenester leveres til et stort antall kunder i offentlig og privat sektor, og i tillegg leveres tjenestene globalt. Pr i dag har vi ansvar for ca 8000 brukere, og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få ca. 50 hyggelige og dedikerte kollegaer med unik kompetanse innenfor sikkerhet, utvikling og forvaltning av graderte informasjonssystemer. IKT-enheten har moderne kontorlokaler på Havnelageret, Langkaia i Oslo sentrum. 

Arbeidsoppgaver:

Personen som tilsettes vil primært ha oppgaver innenfor drift og videreutvikling av nettverks- og sikkerhetsløsninger. Det må også påregnes arbeidsoppgaver innenfor IKT-enhetens øvrige ansvarsområder ved behov.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Design og implementering av nettverksinfrastruktur.
 • Bistå i utarbeidelse av kravspesifikasjoner på nye løsninger.
 • Lede og delta i prosjekter innenfor områdene nettverk, sikkerhet, automatisering og logg.
 • Utarbeide overordnet og detaljert nettverksdesign med høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet.
 • Drift av nettverk og sikkerhetsinfrastruktur som switcher, brannmur etc.
 • Installasjon og drift av systemer for overvåkning av nettverk og sikkerhetsinfrastruktur
 • Dokumentere kompleks IKT-infrastruktur med fokus på nettverk, sikkerhet, systemmanagement og logging
 • Feilsøking på nivå 3 og 4.
 • Reiseaktivitet i inn- og utland for installasjon, drift og vedlikehold

Det kan på sikt være aktuelt å delta i IKT hjemmevaktordning.

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (bachelor eller master) innenfor IKT eller Forsvarets tekniske høyskole innenfor IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum fem års relevant erfaring.
 • Relevant erfaring med de aktuelle teknologiene spesielt med fokus på WAN, satellitt og kryptoløsninger er ønskelig
 • Erfaring med å dokumentere tekniske installasjoner, driftsrutiner og systemdokumentasjon.
 • Lang erfaring innenfor drift og utvikling av komplekse nettverks- og sikkerhetsinfrastruktur-løsninger.
 • Sertifisering og kurs på høyt nivå innenfor kryptosystemer, Firewall, Wlan og endepunktsikkerhet er en fordel
 • Erfaring med automatisering og skripting vil være en fordel.
 • Erfaring fra planlegging og utbygging av satellittkommunikasjon er en fordel
 • Kunnskap og praktisk erfaring med test og utrulling av graderte kommunikasjonsløsninger nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring fra komplekse tekniske logistikkoperasjoner i inn- og utland.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

Vi søker en positiv og faglig dyktig medarbeider som kan arbeide både selvstendig og i team. Videre ønsker vi at du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med dem rundt deg.

I tillegg søker vi etter følgende kvalifikasjoner:

 • har interesse for informasjonssikkerhet
 • ser eget fagområde opp mot seksjonens helhetlige ansvar
 • er strukturert, systematisk og pålitelig
 • er løsningsorientert og fleksibel
 • har gode kommunikasjonsevner
 • mestrer et høyt aktivitetsnivå og flere parallelle oppgaver
 • bidrar til det sosiale på arbeidsplassen

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. Det er også viktig at du ønsker å stå på og kan være fleksibel til arbeidstider når det trengs.

Vi tilbyr

 • Tilsetting som SKO 1448 seniorrådgiver med lønn kr. 720 000 - 870 000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg
 • Gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer

 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå  STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET.

Reiseaktivitet i inn- og utland må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Ketil Isnes tlf. 909 22 416 eller seniorrådgiver Stig Bakke tlf. 918 87 714.

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

Kontaktpersoner

Ketil Isnes
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 909 22 416
Stig Einar Bakke
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 918 87 714

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.