Ledig fast stilling ved Forsvarsdepartementets IKT-enhet

Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du en førsteklasses tilrettelegger og ønsker å jobbe i et innovativt teknisk miljø? Vi har ansvaret for kritiske graderte nasjonale informasjonssystemer, og vi trenger flere eksperter på laget. Våre tjenester leveres til et stort antall kunder i offentlig og privat sektor, og i tillegg leveres tjenestene globalt. Pr i dag har vi ansvar for ca. 8000 brukere, og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få ca. 50 hyggelige og dedikerte kollegaer med unik kompetanse innen sikkerhet, utvikling og forvaltning av graderte informasjonssystemer. IKT-enheten har moderne kontorlokaler på Havnelageret, Langkaia i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil ha et tett samarbeid med ledere på flere nivå i FD IKT. Oppgavene vil kunne endres og utvikles over tid, og den som ansettes i stillingen vil være med å utforme stillingens innhold.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 •      Lede interne prosjekter innen organisasjonsutvikling og porteføljestyring
 •      Lede forbedringsarbeid innen IKT-driftsprosesser     
 •      Utarbeide og forankre formelle beslutningsgrunnlag
 •      Generell saksbehandling innen IKT fagområdet       
 •      Bistå og eventuelt lede utarbeidelse av satsningsforslag og andre initiativ for finansiering og økonomistyring
 •      Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere     
 •      Planlegge, følge opp og koordinere aktiviteter i enhetens daglige drift
 •      Bidra i enhetens rekrutteringsprosesser

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Kvalifikasjoner

 •  Relevant høyere utdanning (bachelor eller master). Relevant   erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 •  Minimum fem års relevant erfaring
 •  Interesse for teknologi og digitalisering
 •  ITIL sertifisering vil bli vektlagt
 •  Erfaring med styring, organisasjonsutvikling og/eller ledelse
 •  Erfaring fra digitaliseringsprosjekt eller annen endringsledelse  er en fordel
 •  Erfaring fra saksbehandling i offentlig sektor er en fordel
 •  Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Egenskaper

Vi søker en positiv og faglig dyktig medarbeider som kan arbeide både selvstendig og i team. Videre ønsker vi at du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med dem rundt deg.

I tillegg søker vi etter følgende kvalifikasjoner:

 • strukturert, ryddig og nøyaktig, du har orden i kalenderen og hjelper andre som ikke er like flinke
 • er løsningsorientert og fleksibel, og tåler at arbeidsdagen kan være uforutsigbar
 • kan raskt sette seg inn i komplekse problemstillinger og bryte disse ned til håndterbare aktiviteter
 • mestrer et høyt aktivitetsnivå og mange parallelle oppgaver
 • er en pådriver med godt humør som tar initiativ og er selvgående
 • forstår at samarbeid og dialog er nøkkelen til å få ting gjort

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. Det er også viktig at du ønsker å stå på og kan være fleksibel til arbeidstider når det trengs.

Vi tilbyr

 • Tilsetting som SKO  1448 seniorrådgiver i lønnspennet 680 000 - 850 000 kr. 
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og allsidige, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg
 • Gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer

 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå  HEMMELIG.

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Ketil Isnes tlf. 909 22 416 eller seniorrådgiver Jørn Inge Hansen tlf. 900 49 680.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

Kontaktpersoner

Jørn Inge Hansen
Seniorrådgiver
Mobil: 900 49 680
Ketil Isnes
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 909 22 416

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.